Videregående opplæring

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 13.05.2019
Søknadsfristen for undervisningsåret 2018–2019 gikk ut 15. mars. Søknaden for neste skoleår åpner i starten av juni.

Søknaden for neste undervisningsår, som begynner i august, åpner i starten av juni. Du kan søke om stipend når du har fått skoleplass for 2019–2020 og takket ja til den i Vigo.

Følg søknaden din på Dine sider

Unntak

Du kan fremdeles søke om stipend hvis du begynte på et opplegg som startet 1. mars 2019 eller senere. Bruk denne søknaden.

Lærlinger kan fremdeles søke om støtte.