Permisjon fra utdanningen

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Er du gravid og skal ha permisjon fra utdanningen, kan du ta permisjon tre uker før fødselen. Tar du permisjon tidligere enn det, må du dokumentere årsaken til det.

Hvis du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, mister du retten til foreldrestipend. Du kan likevel få foreldrestipend hvis du oppfyller ett av punktene nedenfor:

 • Sykdom gjør at du må ta permisjon før tre uker før fødselen. Du må sende dokumentasjon fra legen din sammen med søknaden.

 • Lærestedet ditt krever at du skal ta permisjon før tre uker før fødselen fordi
  -det ikke er mulig for lærestedet å tilby deg å fortsette utdanningen etter at semesteret har startet når du er tilbake i utdanning, eller
  -utdanningen du tar ikke i tilfredsstillende grad kan tilrettelegges for gravide.

 • Du må sende dokumentasjon sammen med søknaden din som viser at dette var et krav fra lærestedet.

 • Du tok permisjon ut fra forventet termin, og fødselen fant sted etter termindato. Du må sende inn dokumentasjon som viser forventet termindato sammen med søknaden din.

 • Du tar permisjon tidligere enn tre uker før forventet fødsel fordi du har termin innen to måneder etter at utdanningen startet. Denne regelen praktiseres strengt, to måneder og én dag er for mye.

  Hvis du har permisjon fra semesterstart og har søkt om foreldrestipend, blir ikke pengene utbetalt før søknaden om foreldrestipend er behandlet. Dette gjelder selv om du er innvilget ordinært stipend og lån.  

Ikke krav om permisjon

Det er ikke et krav at du må ta permisjon. Du kan få foreldrestipend og være i utdanning samtidig. Lånekassen krever ikke at du må bestå eksamen i den perioden du får foreldrestipend.

Du kan ombestemme deg

Hvis du har planlagt å ikke ta permisjon fra utdanningen, men det viser seg at du har behov for permisjon likevel, kan du ombestemme deg. Du må i så fall sende oss en kopi av permisjonsbrevet fra lærestedet ditt.

Hvis du ønsker det, kan du ta eksamener uten å miste foreldrestipendet.

Du må ha studieplass

For å kunne få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din. Les mer her.

Foreldrestipendperiode på 49 uker

Hvis du velger å ta permisjon lenger enn foreldrestipendperioden på 49 uker, får du likevel ikke støtte for mer enn de 49 ukene.

Hvis de 49 ukene du kan få foreldrestipend treffer på sommerferien, får du også foreldrestipend om sommeren.