Så mye foreldrestipend kan du få

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Foreldrestipendet tilsvarer som hovedregel det maksimale beløpet du kan få som stipend og lån, og er avhengig av om du var fulltids- eller deltidsstudent før fødselen.

Forskjellen fra vanlig stipend og lån er at du i perioden med foreldrestipend får hele summen som stipend. Dersom du har fått utbetalt lån for perioden, blir dette gjort om til stipend når søknaden blir behandlet. Foreldrestipendet gir deg altså ikke mer penger enn før, men du kan ha rett til forsørgerstipend i tillegg.

Hvor lenge kan du få foreldrestipend?

Du kan få foreldrestipend i inntil 49 uker. Får du mer enn ett barn samtidig, får du fem uker i tillegg til de 49 ukene for hvert barn mer enn ett.

Hvor mye du får, er avhengig av

  • om du var i fulltids- eller deltidsutdanning i opptjeningsperioden
  • person- og kapitalinntekten til en eventuell ektefelle / samboer med felles barn

I perioder der du mottar foreldrestipend, blir ikke stipendet behovsprøvd mot din egen inntekt eller formue.

Foreldrepenger fra Nav

Får du engangsstønad fra Nav, vil ikke det påvirke støtten fra Lånekassen.

Egne foreldrepenger fra Nav påvirker ikke retten til foreldrestipend, men hvis ektefellen/samboeren din får foreldrepenger fra Nav, kan det ha betydning for foreldrestipendet du kan få fra Lånekassen.