Er du gravid?

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
For å få foreldrestipend fra Lånekassen må du ikke avbryte utdanningen din eller ta permisjon for tidlig.

Du kan få foreldrestipend i inntil 49 uker, i 3 uker før fødselen og 46 uker etter.

Foreldrestipendet tilsvarer basisstøtten, og hele beløpet blir gitt som stipend. Har du rett til forsørgerstipend, blir stipendet større. 

Ikke avbryt utdanningen

For å få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning eller ha reservert en studieplass. Du får ikke foreldrestipend hvis du avbryter utdanningen din.

Ikke ta permisjon for tidlig

For å ha rett til foreldrestipend må du ikke ta permisjon fra utdanningen før tre uker før fødselen. Tar du permisjon tidligere enn dette, må du dokumentere årsaken til det. Vi kan godta tidligere permisjon for eksempel hvis sykdom eller krav fra lærestedet ditt gjorde at du måtte ta tidligere permisjon.