Formuegrenser

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 09.09.2019
Hvor mye du har i formue avgjør hvor mye av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. Er formuen din høyere enn Lånekassens grenser, får du mindre i stipend.

Du mister ikke hele stipendet hvis du har formue litt over grensene, men stipendet blir redusert gradvis ut fra hvor mye formue du har. Vi ser bare på beløpene som er over grensene når vi regner ut reduksjon av stipendet. Se hvordan vi regner ut det ut her.

Bruker tall fra skatteetaten

Vi får opplysninger om inntekten din og formue fra fastsettingen av formue- og inntektsskatt (likningen), som vi får automatisk fra skatteetaten.

Grenser for formue

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha nettoformue over disse beløpene:

Kalenderår

Enslig søker

Samlet for søker og 
ektefelle / søker og 
samboer med felles barn

2020

kr 428 861 kr 823 663

2019

kr 415 362

kr 797 737

2018

kr 403 264

kr 774 502

2017

kr 392 662

kr 754 140

2016

kr 382 339

kr 734 314

2015

kr 370 304

kr 711 200

Når vi beregner hvor mye av stipendet ditt som blir redusert, regner vi først ut differansen mellom formuegrensen og din formue. Beløpet vi får ganger vi med to prosent, og så med antall måneder du har fått støtte. Summen av dette er beløpet som trekkes fra stipendet.

Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert på sammen måte, men med én prosent.

Se hvordan inntekten og formuen din påvirker stipendet

Hvis du fyller ut informasjon om inntekt og formue i støttekalkulatoren, får du en beregning av hvor mye lån som kan bli omgjort til stipend. Du må først fylle ut hvor mye stipend og lån du kan få. Husk at resultatet er basert på informasjonen du har fylt ut og ikke en fasit på hvor mye stipend og lån du faktisk får. Det kan være andre forhold som påvirker beløpet.

Dette regner vi som formue

Vi bruker de opplysningene om nettoformuen din som står på skattemeldingen for det året du fikk støtte.

Nettoformue er verdien av det du eier, minus den totale gjelden din (for eksempel verdien av hus og bankinnskudd minus gjelden til Lånekassen og boliglån).

Deltidsutdanning

Hvis du har fått støtte til deltidsutdanning, gjelder de samme grensene for formue som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få en mindre reduksjon av stipendet, alt etter hvor mange prosent du studerte. Studerte du for eksempel 50 prosent deltid, får du også 50 prosent av trekket en fulltidsstudent ville fått.

Feil opplysninger om inntekt, formue eller trygd

Dersom du mener at det er feil i opplysningene vi har fått fra skatteetaten om inntekten, formuen eller trygdeytelsene dine, må du kontakte skatteetaten for å få fastsettingen (likningen) din rettet.

Blir fastsettingen endret, og du ønsker at vi skal vurdere lånet ditt på nytt, må du sende inn en kopi av det nye vedtaket til Lånekassen, når du får det fra skatteetaten.

Du kan sende inn den nye dokumentasjonen på Dine sider. Lånekassen får ikke automatisk opplysninger fra skatteetaten om at det er gjort endringer i inntekt, formue eller trygd.