Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Deltidsutdanning

    Hvis du har fått støtte til deltidsutdanning, gjelder de samme grensene for formue som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få en mindre reduksjon av stipendet, alt etter hvor mange prosent du studerte. Studerte du for eksempel 50 prosent deltid, får du også 50 prosent av trekket en fulltidsstudent ville fått.