Om kvoteordningen

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Kvoteordningen blir gradvis avviklet fra og med undervisningsåret 2016-2017.

Kvoteordningen blir gradvis avviklet fra og med undervisningsåret 2016-2017. Det innebærer at det ikke har blitt tatt opp nye kvotestudenter fra og med høstsemesteret 2016. Studenter som allerede er i gang med en utdanning under kvoteordningen, vil likevel ha rett til å fullføre utdanningen med støtte fra Lånekassen.

For å få stipend og lån fra Lånekassen må du ha

  • plass på kvoteprogramet ved et norsk lærested
  • oppholdstillatelse i Norge for å ta utdanning
  • som plan at du skal bruke utdanningen i hjemlandet

Spesielle regler for tilbakebetaling

Hvis du har fått lån fra Lånekassen til en utdanning som inngår i kvoteprogrammet, kan du søke om å få slettet studiegjelden din når du flytter tilbake til hjemlandet ditt og blir boende der. Du vil få tilsendt informasjon om hvordan du søker. Før du flytter hjem, må du huske å gi Lånekassen adressen din i hjemlandet.

Dersom du blir boende i Norge i en periode etter avsluttet utdanning, eller du ikke får utdanningsstøtte fra Lånekassen for hele perioden, må du melde fra til Lånekassen når du reiser hjem.

Bosetter du deg i Norge eller i et annet land enn hjemlandet ditt, får du ikke slettet gjelden din. Da må du betale lånet ditt tilbake.