Slik søker du

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Kvotestudentene skal søke om støtte på nett.

Som kvotestudent skal du bruke denne søknaden (logg inn med for eksempel MinID). Lærestedet ditt vil bekrefte at du er tatt opp på kvoteprogrammet når søknaden din sendes til Lånekassen.

Det blir ikke tatt opp nye kvotestudenter

Fra og med høstsemesteret 2016 blir kvoteordningen gradvis avviklet. Det innebærer at det ikke vil bli tatt opp nye kvotestudenter fra og med høstsemesteret 2016. Studenter som allerede er i gang med en utdanning under kvoteordningen, vil likevel ha rett til å avslutte utdanningen med støtte fra Lånekassen.