Omgjøring av lån til stipend for utdanning bestått i 2018

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.07.2019
Fra juli 2019 og utover høsten sender Lånekassen ut vedtak til studenter om omgjøring for studiepoeng/utdanning som er bestått i 2018.

Fra og med undervisningsåret 2019–2020 er reglene for omgjøring av lån til stipend endret. Denne endringen gjelder ikke for utdanning du tok i vårsemesteret og høstsemesteret 2018, og heller ikke for vårsemesteret 2019. Og omgjøringen som gjøres fra juli 2019 og utover høsten, gjelder først og fremst utdanning som er bestått våren og høsten 2018, eller tidligere. 

Omgjøring for studiepoeng/utdanning som er bestått i vårsemesteret 2019, skjer når vi får opplysninger fra skatteetaten sommeren/høsten 2020.

Følg med på omgjøringen på Dine sider.

Vilkår for å få lån omgjort til stipend

  1. Du må bo borte, altså ikke bo sammen med foreldrene dine.
    Les om hvem som regnes som borteboer.
  2. Du må ha inntekt, formue og trygdeinntekter under grensene til Lånekassen.
    Les mer om grensene for inntekt, formue og trygd.
  3. Du må bestå studiepoeng/utdanning

Omgjøringen skjer automatisk for studenter i Norge 

Studenter i Norge trenger ikke sende inn noe til Lånekassen for å få omgjort lån til stipend. Lærestedet ditt og skatteetaten sender oss de opplysningene vi trenger for å kunne gjøre om lån til stipend. Vi gjør om lån til stipend etter hvert som vi får inn denne informasjonen, og derfor kan det ta en stund fra du tar studiepoeng til du får gjort om lån til stipend. 

Studenter i utlandet må sende inn dokumentasjon selv

Studerer du i utlandet, må du sende inn kopi av vitnemål eller offisiell eksamensutskrift for å få gjort om lån til stipend. Du blir varslet om når og hvordan du skal dokumentere dette på Dine sider.

Har du vært på et studieopphold i utlandet som en del av utdanningen din i Norge, er det det norske lærestedet ditt som skal godkjenne utdanningen din og rapportere inn eksamensresultater til Lånekassen.

Du får to typer vedtak 
Det er to typer vedtak du får i forbindelse med omgjøring av lån til stipend.
Vedtak 1: Vedtak om kontroll mot inntekt, formue og trygd gir informasjon om hvor høy inntekt, formue og trygd du hadde i 2018. 
Vedtak 2: Vedtak om omgjøring gir informasjon om hvor mye lån du får gjort om til stipend, og om antall studiepoeng / bestått utdanning som er rapportert inn for deg.

Du får to typer vedtak 

Det er to typer vedtak du får i forbindelse med omgjøring av lån til stipend.

Vedtak 1: Vedtak om kontroll mot inntekt, formue og trygd gir informasjon om hvor høy inntekt, formue og trygd du hadde i 2018. 

Vedtak 2: Vedtak om omgjøring gir informasjon om hvor mye lån du får gjort om til stipend, og om antall studiepoeng / bestått utdanning som er rapportert inn for deg.

Simuler hvordan omgjøring foregår på Dine sider

På Dine sider kan du simulere tidslinjen for hvordan omgjøringsprosessen foregår, og når du får første regningen fra Lånekassen ved avsluttet utdanning.

Bilde av menyvalg på Dine sider