Videregående opplæring

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 15.05.2018
Søknadsfristen for undervisningsåret 2017-2018 gikk ut 15. mars. Søknaden for neste skoleår åpner i månedsskiftet mai/juni.

Søknaden for neste undervisningsår, som begynner i august, åpner i månedsskiftet mai/juni. Du kan søke om stipend når du har fått skoleplass for 2018-2019 og takket ja til den i Vigo.

Følg søknaden din på Dine sider

Unntak

Du kan fremdeles søke om stipend hvis du begynte på et opplegg som startet 1. mars 2018 eller senere. Bruk denne søknaden.

Lærlinger kan fremdeles søke om støtte.