Årlig kontroll av høyere utdanning i Norden (N-skjema)

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 20.03.2020
Får du støtte til høyere utdanning i Norden, må du hvert år dokumentere faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger.

For å dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger må lærestedet ditt i utlandet fylle ut N-skjemaet. Skjemaet er personlig og du må laste det ned fra Dine sider. Du må skrive det ut, og lærestedet skal fylle ut med original signatur og stempel. Vi godtar ikke elektronisk signatur eller automatisk genererte signaturer.

Dette må du dokumentere

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser:

  • faglig progresjon for kalenderåret 2019. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet opplyse om det i skjemaet.
  • om du har vært fulltidsstudent i kalenderåret 2019 og fram til datoen skjemaet blir utfylt
  • hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2019–2020

Hvis du ikke har avlagt eksamener ennå, skal lærestedet ditt oppgi om du er faglig i rute.

Gir lærestedet ditt deg et brev i stedet for N-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet, og være rettet til deg personlig.

Skolepenger

Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høsten 2019 og våren 2020. Betaler du i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Frist

Fristen for å sende inn skjemaet er utsatt fra 25. april til 15. juni 2020 på grunn av koronasituasjonen. Får du ikke lastet det opp på Dine sider innen fristen, må du gjøre det så fort som mulig. Du trenger ikke å melde fra til oss om at du ikke rekker fristen. Ønsker du videre støtte, må du huske å sende søknad for neste undervisningsår når søknaden åpner i mai. Vi kan ikke behandle en søknad om støtte for et nytt undervisningsår før vi har fått N-skjemaet ditt.

Slik laster du ned N-skjemaet

Alle som må dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger, får beskjed om det. Vi sender deg en e-post med informasjon om at du må logge inn på Dine sider. Når du har logget inn, kan du laste ned skjemaet.

Slik sender du inn skjemaet

Du laster opp skjemaet på Dine sider, på siden for årlig kontroll som du finner i menyen. Du kan også sende N-skjemaet i posten til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo, eller per faks til: + 47 22 72 02 64. Vær oppmerksom på at skjemaet ditt blir raskere behandlet hvis du laster det opp framfor å sende det i posten.

Du kan sjekke om N-skjemaet er behandlet på Dine sider

Vi sender ikke svar på kontrollen, men du kan logge inn på Dine sider og sjekke statusen. Du finner det i menyen under «årlig kontroll utlandsstudier». Antatt behandlingstid er 4–5 uker.