Utveksling fra lærested i utlandet

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Tar du en hel gradsutdanning i utlandet kan du også få støtte til utveksling (delstudier) i et annet land, som en del av utdanningen du er i gang med.

Følgende krav gjelder til delstudier fra lærested i utlandet

  • Oppholdet må være godkjent av lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med
  • Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din

Lånekassen kan gi støtte til godkjent praksis i et annet land når praksisoppholdet inngår i utdanningen du er i gang med.

Varighet

Oppholdet i utlandet må vare i minst fire uker for at vi skal regne det som delstudier. Lånekassen gir ikke støtte til praksisopphold etter avsluttet utdanning.

Du kan få støtte til flere delstudier i løpet av utdanningsprogrammet, så lenge dette ikke fører til at du blir forsinket i utdanningen.

Slik søker du

Når du reiser på utveksling, må du informere oss om det i søknaden. Sammen med søknaden må du sende inn følgende dokumentasjonen fra lærestedet:

  • En bekreftelse fra hovedlærestedet ditt, som viser fra-dato og  til-dato for utvekslingsoppholdet, at oppholdet blir godkjent som en del av den graden du tar, og at du studerer på fulltid.
  • En bekreftelse som viser hvor mye skolepenger du skal betale, og hvilket lærested du skal betale skolepengene til.