Reisestøtte

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Lånekassen gir reisestøtte til dekning av utgifter for to tur-retur-reiser i året for deg som studerer utenfor Norden. Støtten blir gitt etter fastsatte satser basert på regionen lærestedet ligger i.

Støtte til reiser utenfor Norden

Region

Stipend (35%)

Lån (65%)

Total reisestøtte

Europa

1 755,60 kr

3 260,40 kr

5 016 kr

Afrika

7 211,40 kr

13 392,60 kr

20 604 kr

Asia

6 024,20 kr

11 187,80 kr

17 212 kr

Nord- og Mellom Amerika

6 546,40 kr

12 157,60 kr

18 704 kr

Sør-Amerika

8 381,80 kr

15 566,20 kr

23 948 kr

Oseania

9 550,80 kr

17 737,20 kr

27 288 kr

Beløpene i tabellen gjelder to tur-retur-reiser i året.

Generelt om reisestøtte

Støtte til reiser utenfor Norden blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån. Reisestøtten blir gitt for et helt eller et halvt undervisningsår, ikke per måned. Når undervisningsåret er på mer enn seks måneder, blir det gitt støtte til to reiser tur-retur. Ved kortere undervisningsår blir det gitt støtte til én reise tur-retur. Søkere som bor sammen med en eller begge foreldrene i utlandet får ikke reisestøtte.

For å ha rett til støtte til reiser utenfor Norden er det en forutsetning at du er student ved et lærested utenfor Norden. Hvis du er bosatt i utlandet og studerer i Norge, får du ikke reisestøtte.

Dersom du tar utdanning i utlandet og får reisestøtte fra andre, har du ikke rett til reisestøtte fra Lånekassen. Stipend fra Erasmus+ regnes ikke som reisestøtte. 

Det er ikke en egen søknad om reisestøtte. Vi regner ut hvor mye reisestøtte du kan få når du sender inn en søknad om stipend og lån.