Støtte fra andre

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Hvis du mottar støtte fra andre til å dekke skolepenger, blir skolepengestøtten fra Lånekassen redusert.

Dersom du får støtte fra andre som er øremerket til å dekke skolepenger (legater, stipender o.l.), blir skolepengestøtten fra Lånekassen redusert tilsvarende. Du får kun støtte til skolepenger du selv må betale.

Støtte fra andre som skal dekke utgifter til språkkurs, blir trukket fra beløpet som kan gis i språkstipend.