Behandlingstid

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
På Dine sider kan du se om søknaden din er behandlet.

På Dine sider kan du også se hvor mye lån og stipend du har fått, eller hvor lenge du må vente på svar. 

Du kan skrive ut en foreløpig uttalelse om retten til støtte, hvis lærestedet ditt ønsker en skriftlig uttalelse fra Lånekassen.

En foreløpig uttalelse er ikke en garanti for at du vil få støtte fra Lånekassen. Det er en orientering om hvor mye du kan få dersom utdanningen er godkjent og du selv oppfyller vilkårene for støtte. Beløpet er beregnet ut fra generelle regler og satser. Uttalelsen brukes vanligvis i forbindelse med søknad om studieplass eller visum. Siden dette ikke er en garanti for at du får støtte, vil det være opp til lærestedet ditt, om de vil akseptere uttalelsen som grunnlag for sen betaling. 

Hvor lang er behandlingstiden nå?

Her ser du forventet behandlingstid for ulike typer søknader og henvendelser. Vi beklager at saksbehandlingstiden kan være lang, og vi gjør alt vi kan for at du skal få svar så fort som mulig.

Behandlingstid for søknader om stipend og lån

De fleste søknader om lån og stipend blir behandlet automatisk og du får svar i løpet av en virkedag.

Noen søknader må ses på av en saksbehandler, og de blir satt i en behandlingskø. Behandlingstiden for disse sakene er for tiden 6–8 uker. Du finner beregnet svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid for andre typer søknader

  • tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne: 6–8 uker
  • foreldrestipend: 8–12 uker
  • sykestipend: 10–12 uker

Nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad

Dersom du sender inn nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad om lån og stipend, er behandlingstiden for tiden 8–12 uker.

I postkassen på Dine sider ser du når vi fikk dokumentasjonen fra deg.

Behandlingstid når vi ber om mer dokumentasjon fra deg

Hvis en saksbehandler ser at vi trenger mer dokumentasjon fra deg, får du en melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon, behandler vi søknaden din på nytt og du vil få svar etter ca. tre uker.

Behandlingstid for klager

Beregnet behandlingstid på klager er for tiden 8–10 uker. Hvis du har en klage som skal avgjøres i klagenemda, finner du informasjon og møtedatoer her.

Svartid på e-post

E-post du har sendt via Dine sider, får du svar på innen 8–12 virkedager. Dersom henvendelsen din gjelder bachelorgrad eller mastergrad i utlandet, kan det ta noe lengre tid før du får svar.