Nettstudier i andre EØS-land

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Skal du ta nettstudier i et annet EØS-land, kan du få lån til å betale skolepenger.

Du kan få støtte til å betale skolepenger til utdanning som er tilrettelagt som rene nettstudier ved et lærested i et annet EØS-land. Utdanningen må tilsvare utdanning på minimum bachelornivå i Norge.

Hvor mye kan du få?

Til rene nettstudier i andre EØS-land enn Norge, får du kun lån til skolepenger. Du kan få inntil 65 362 kroner per undervisningsår i skolepengelån. Studerer du på deltid får du 50, 67 eller 75 prosent av det du ville fått til fulltidsstudier. Du får kun det beløpet du faktisk betaler i skolepenger og du kan ikke få lån til skolepenger dersom disse er dekket av andre.

Du får ikke støtte til bo- og leveutgifter eller reisestøtte.

Krav til utdanningen

  • Utdanningen må gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med utdanning på bachelor-, master- eller Ph.D-nivå i Norge
  • Utdanningen må ha et omfang på minimum tilsvarende 15 ECTS/studiepoeng per semester
  • Utdanningen må være lagt opp som rene nettstudier. Samlingsbaserte studier gir ikke rett til støtte fra Lånekassen 

Krav til deg

Krav til dokumentasjon

  • Vitnemål fra videregående skole eller annen bekreftelse som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge
  • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet. Brevet må vise hvilken utdanning du skal ta, og omfanget av utdanningen (antall ECTS/studiepoeng per semester)
  • Bekreftelse som viser hvor mye du skal betale i skolepenger