Støtte til enkeltemner (uspesifiserte studiepoeng)

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Når du ikke har opptak i en gradsutdanning, eller skal ta delstudier i utlandet fra et norsk lærested, kan du få støtte til å ta enkeltemner.

For å motta støtte til enkeltemner i utlandet må du ta fag som tilsvarer minst 30 studiepoeng per semester.

Krav til utdanningen

  • Omfanget må tilsvare minst 30 studiepoeng i Norge per semester.
  • Alle fagene må være hentet fra fagplanen til en godkjent grad som tilbys ved samme lærested.
  • Alle fagene må minimum være på nivå med utdanning på bachelornivå i Norge.

Støtte til enkeltemner i USA og ikke-vestlige land

Vi gir ikke støtte til enkeltemner som ligger på et nivå som ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge. Første året av en bachelor-utdanning i USA og ikke-vestlige land tilsvarer ikke bachelornivå i Norge. Søker du om støtte til enkeltemner i disse landene må du derfor dokumentere at du skal ta fag på nivå med minimum andre året av en bachelorgrad i disse landene.

Krav til dokumentasjon

Sammen med søknaden om støtte til enkeltemner, må du legge ved et endelig opptaksbrev fra lærestedet som viser hvilke fag du skal ta. Antall credits/ECTS per fag, og hvilket nivå fagene er på, må komme fram av opptaksbrevet. I land hvor hvert enkelt studieprogram må godkjennes (for eksempel Frankrike og Spania), må det også framkomme hvilken gradsutdanning fagene du skal ta er hentet fra. Du må også sende inn dokumentasjon på hvor mye du skal betale i skolepenger, og at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge.

Omgjøring fra lån til stipend

Når du tar enkeltemner (uspesifiserte studiepoeng), tar du ikke en grad og kan ikke få omgjort gradsomgjøringslån til stipend selv om du består fagene du har fått støtte til. Du kan likevel få omgjort vanlig omgjøringslån til stipend for beståtte studiepoeng. Dette utgjør 25 prosent av basisstøtten.

Gradsomgjøringslånet kan imidlertid gjøres om til stipend hvis du tar en grad senere. Du kan likevel bare få omgjort gradsomgjøringslån til stipend for det som er normert tid for graden du oppnår. Består du for eksempel to semestre med enkeltfag som du får godskrevet inn i en treårig bachelorgrad, og deretter består de resterende fire semestrene, kan du få omgjøring for seks semestre når du oppnår bachelorgraden.

Søker du om gradsomgjøringslån og ikke tar en hel grad, forblir gradsomgjøringslånet et lån som du må betale tilbake. Dersom du ikke søker om gradsomgjøringslån, men senere består en grad, kan du gå glipp av stipend tilsvarende de 15 prosentene av basisstøtten som gradsomgjøringslånet utgjør, hvis du ellers oppfyller vilkårene for omgjøring.

Les mer om omgjøring fra lån til stipend her.