Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine?

Sist oppdatert: 03.06.2020
Du kan få 36 betalingsutsettelser uten at du trenger å oppgi noen årsak. Det er mulig å få flere.

Det er mulig å få flere betalingsutsettelser hvis du kan sannsynliggjøre at du har rett til å få slettet renter på lånet ditt.

Ekstra betalingsutsettelser på grunn av koronasituasjonen 
Alle kunder som betaler tilbake på lånet, kan søke om utsettelse. Det gjelder også om du har brukt opp de 36 utsettelsene, eller om du allerede har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse.
Klikk her for mer informasjon om flere utsettelser, og for å søke om utsettelse 

Ekstra betalingsutsettelser på grunn av koronasituasjonen 

Alle kunder som betaler tilbake på lånet, kan søke om utsettelse. Det gjelder også om du har brukt opp de 36 utsettelsene, eller om du allerede har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse.

Slik søker du om flere utsettelser

For å søke om flere utsettelser må du først sende en søknad om sletting av renter. Deretter kan du søke om betalingsutsettelse. Du trenger ikke vente på svar på søknaden om å få slettet renter før du sender søknaden om betalingsutsettelse. Du søker på Dine sider.

Har du ikke tilgang til Dine sider, kan du bruke en papirsøknad. Husk å legge ved dokumentasjon.

Du kan ikke ha for høy inntekt

For å ha rett til å få slettet renter, og dermed flere betalingsutsettelser, er det også et vilkår at inntekten din er under Lånekassens grenser. Vi henter dokumentasjon om inntekten din direkte fra skatteetaten. Ved behov henter vi også inntektsinformasjon for deg og en eventuell ektefelle/samboer fra a-ordningen.

Bor du i utlandet, eller er selvstendig næringsdrivende, må du selv sende inn dokumentasjon på månedlig bruttoinntekt. Det er fordi a-ordningen ikke inneholder informasjon om inntekt fra utlandet, næringsinntekt eller kapitalinntekt. Les mer om å søke om sletting av renter hvis du bor i utlandet.