Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Effektiv rente

    Effektiv rente skal synliggjøre alle kostnadene ved et lån, altså både renter og gebyrer. Nominell rente er den rentesatsen lånet til enhver tid har. 

    Det er vanlig å regne effektiv rente fra den dagen lånet blir utbetalt. For lån i Lånekassen vil den effektive renten bli lavere enn den nominelle renten, siden lånet er rentefritt i utdanningstiden.

    Regner vi effektiv rente fra den dagen lånet blir satt rentebærende, blir den effektive renten høyere enn den nominelle renten, siden du må betale renter, renters renter og gebyrer. Bruker du e-faktura eller avtalegiro, vil det være svært liten forskjell på nominell og effektiv rente.