Deltidsutdanning

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan få slettet renter på lånet ditt hvis du er i deltidsutdanning med rett til støtte fra Lånekassen og har inntekt under grensene.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode, og som allerede er lagt til gjelden din.

Du må vente med å søke til hele utdanningen er ferdig. Retten til sletting av renter på grunn av utdanning vil ikke være foreldet før tre år etter utdanningsprogrammet ditt er normert avsluttet.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av deltidsutdanning

  • For å kunne få slettet renter på grunn av deltidsutdanning, må du ha rett til støtte fra Lånekassen til utdanningen din. Du kan med andre ord bare få slettet renter for perioder hvor du ville fått utdanningsstøtte om du hadde søkt om det.

    Det betyr at hvis du tar utdanning som ikke er støtteberettiget i Lånekassen, eller av andre grunner ikke har rett til støtte, har du heller ikke rett til å få slettet renter.
  • Du må sende inn søknad om sletting av renter.
  • Du må bestå utdanning.
  • Inntekten din må ikke være over inntektsgrensene.

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon til søknaden

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon til søknaden hvis du søker  på grunn av utdanning. Vi henter automatisk informasjon om eksamensresultater og inntekt.

Unntaket er om du søker om sletting av renter på grunn av obligatorisk praksis eller hvis du har vært lærling. Da må du sende inn dokumentasjon som viser i hvilken periode du har praksis, og at praksisen er en obligatorisk del av studieopplegget ditt. Har du vært lærling, må du sende inn kopi av lærekontrakten.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om å få slettet renter for, er over. Vi kan kun slette renter som allerede er lagt til lånet ditt.

Søknadsfristen er innen tre år etter du har fullført hele utdanningen din.

Gå til søknaden

Inntektsgrense

Hvor mange måneder du kan få slettet renter, er avhengig av hvor høy inntekt du har hatt i året du søker for. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekt, det får vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er om du bor i utlandet. Tabellen under viser hvor mange måneder du kan få slettet renter, gitt inntekten du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2020
Antall måneder med rett til sletting av renter
350 927 1
345 132 2
339 337 3
333 540 4
327 745 5
321 947 6
316 154 7
310 358 8
304 561 9
298 765 10
292 968 11
287 174 12

Hvis du har barn, øker inntektsgrensen med 15 561 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre. Vi regner barnet som under 16 år til og med det kalenderåret barnet fyller 16.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.

Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du får slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar, og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter perioden du søker om å få slettet renter for. Det vil si at hvis du søker om å få slettet renter for en periode i 2018, vil du ikke få endelig svar før på høsten i 2019. Mens du venter på dette, vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.