Søk godkjenning for hvert nye 140 t. grunnutdanningskurs

Sist oppdatert: 04.09.2019
Når en trafikkskole skal starte opp et nytt 140 t. grunnutdanningskurs, må du som jobber ved trafikkskolen søke om godkjenning for utdanningen.

I undervisningsåret 2019-2020 kan Lånekassen gi støtte til 140 t. grunnutdanning for persontransport (bussjåfør), godstransport (lastebil- og vogntogsjåfør), og førerkort klasse C/CE/D dersom det tas i sammenheng med grunnutdanningen.

For at eleven skal ha rett til støtte til både 140 t. grunnutdanning og førerkort klasse C/CE/D, må han ha begynt på / ha tatt førerkortet inntil 12 måneder før grunnutdanningen starter.

Du som jobber ved trafikkskolen må derfor sende inn en søknad om godkjenning hver gang skolen din skal starte opp et nytt 140 t. grunnutdanningskurs. Søknad kan sendes elektronisk eller i posten. Lånekassen sender en bekreftelse på e-post når utdanningen er godkjent for støtte. Klikk her for å finne søknadsskjema til trafikkskoler.


Er du elev ved en trafikkskole og skal bli yrkessjåfør? Søk her