Reduksjon av gjeld for leger i utvalgte kommuner

Du kan få slettet inntil 30 000 kroner i året hvis du jobber i en godkjent kommune.

Hvilke kommuner gjelder det?

Troms og Finnmark: Gratangen og Ibestad

Nordland: Rødøy, Nesna, Bø, Øksnes, Evenes, Vega, Flakstad, Moskenes og Andøy

Trøndelag: Leka, Røyrvik, Høylandet og Lierne

Møre og Romsdal: Aure

Ordningen gjelder også for låntakere som har vært yrkesaktive leger i de tidligere kommunene Torsken og Berg i Troms, Tysfjord i Nordland og Fosnes i Trøndelag.

Hvis du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms, kan du søke om sletting av gjeld på grunnlag av det.

Hvem kan søke?

Det er bare yrkesaktive leger i de aktuelle kommunene som kan få slettet gjeld i denne ordningen. Det er fylkeslegen som avgjør hvem som er yrkesaktive i disse kommunene.

Du trenger ikke å bo i kommunen.

Du må ha vært yrkesaktiv i en opptjeningsperiode på tolv måneder før du kan søke.

Hvor mye blir gjelden redusert med?

Du kan få slettet inntil 20 prosent av det opprinnelige studielånet ditt, altså gjelden du hadde da du begynte å betale tilbake, opptil en grense på 30 000 kroner i året.

Dette gjelder for opptjeningsperioder som starter fra 1. januar 2022. 

Hva er søknadsfristen?

Du må søke innen tre måneder etter at du har fullført opptjeningsperioden.

Hvordan søker jeg?

Du bruker samme søknad som for sletting av gjeld i Finnmark og Nord-Troms.

Gå til søknaden