Nyheter

Endring i Lånekassens regler fra og med 2021–2022

Publisert: 06.04.2021
Hvert år endres noen av Lånekassens regler for elever og studenter. Nå er de nye reglene, som gjelder fra og med studieåret 2021–2022, fastsatt.