Nyheiter

Endring i reglane i Lånekassen frå og med 2021–2022

Publisert: 06.04.2021
Kvart år blir somme av reglane i Lånekassen for elevar og studentar endra. No er dei nye reglane, som gjeld frå og med studieåret 2021–2022, fastsette.

Nyheitsarkiv

Gjeld og betaling

Flytande rente blir ikkje endra

03.05.2021
Pressemelding

Søker Noreg rundt etter dei beste IT-hovuda

03.05.2021
Pressemelding

Lånekassen gir ekstra støtte til vaksne som vil...

15.04.2021
Stipend og lån

Stipend og lån til vaksne studentar

15.04.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

09.04.2021
Stipend og lån

Endring i reglane i Lånekassen frå og med...

06.04.2021
Pressemelding

Flytande rente stig

04.03.2021
Pressemelding

Gir kundane fleire betalingsutsettingar grunna...

01.03.2021
Pressemelding

Fleire mottek flyktningstipend frå Lånekassen

24.02.2021

Kvifor har eg fått ein betalingsplan?

23.02.2021
Pressemelding

Ny administrerande direktør i Lånekassen

23.02.2021

Studentar i utlandet må dokumentere fagleg...

22.02.2021
Pressemelding

Har du fått di første rekning frå Lånekassen?

11.02.2021
Pressemelding

Framleis låge fastrenter i Lånekassen

10.02.2021

Endrar praksis for tilleggsstipend

03.02.2021

Regjeringas forslag til nye koronatiltak for...

29.01.2021

Informasjon om flyktningstipend på fleire språk

27.01.2021

Må dokumentere for å få omgjort tilleggslån til...

25.01.2021
Pressemelding

No kan koronalån bli gjort om til stipend

25.01.2021
Pressemelding

Stabilt låg flytande rente

08.01.2021

Rekordlåge fastrenter i Lånekassen frå nyttår

11.12.2020

Unntaket frå inntektsgrensa gjeld ut 2020

23.10.2020

Ny liste over universitet som gir rett til...

09.10.2020

Enklare for eldre studentar og studentar med barn

03.07.2020

Ny nettstad

02.07.2020

Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

28.05.2020