Nyheiter

Nyheitsarkiv

Filter

Stipend og lån

Foreslår reduksjon i lærestader med rett til...

15.10.2021
Stipend og lån

Forslag til statsbudsjett 2022

12.10.2021
Pressemelding

Framleis låge fastrenter i Lånekassen

11.10.2021
Pressemelding

Elevar gjekk glipp av 40 millionar kronar

22.09.2021
Pressemelding

Ny renterekord i Lånekassen

08.09.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

10.08.2021
Stipend og lån

Krev berre lønnsslipp for unntak frå...

19.07.2021
Pressemelding

Tidenes laveste studielånsrente

07.07.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen stig

10.06.2021
Pressemelding

Søk studielån før det store rushet

09.06.2021
Stipend og lån

Frivillig ulønna arbeid eller verv er ikkje til...

31.05.2021
Stipend og lån

No kan studentar søke om lån og stipend for...

26.05.2021
Gjeld og betaling

Flytande rente blir ikkje endra

03.05.2021
Pressemelding

Søker Noreg rundt etter dei beste IT-hovuda

03.05.2021
Pressemelding

Lånekassen gir ekstra støtte til vaksne som vil...

15.04.2021
Stipend og lån

Stipend og lån til vaksne studentar

15.04.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

09.04.2021
Stipend og lån

Endring i reglane i Lånekassen frå og med...

06.04.2021
Pressemelding

Flytande rente stig

04.03.2021
Pressemelding

Gir kundane fleire betalingsutsettingar grunna...

01.03.2021
Pressemelding

Fleire mottek flyktningstipend frå Lånekassen

24.02.2021
Gjeld og betaling

Kvifor har eg fått ein betalingsplan?

23.02.2021
Pressemelding

Ny administrerande direktør i Lånekassen

23.02.2021

Studentar i utlandet må dokumentere fagleg...

22.02.2021
Pressemelding

Har du fått di første rekning frå Lånekassen?

11.02.2021
Pressemelding

Framleis låge fastrenter i Lånekassen

10.02.2021

Endrar praksis for tilleggsstipend

03.02.2021

Regjeringas forslag til nye koronatiltak for...

29.01.2021
Stipend og lån

Informasjon om flyktningstipend på fleire språk

27.01.2021
Stipend og lån

Må dokumentere for å få omgjort tilleggslån til...

25.01.2021
Pressemelding

No kan koronalån bli gjort om til stipend

25.01.2021
Pressemelding

Stabilt låg flytande rente

08.01.2021
Pressemelding

Rekordlåge fastrenter i Lånekassen frå nyttår

11.12.2020
Stipend og lån

Unntaket frå inntektsgrensa gjeld ut 2020

23.10.2020
Stipend og lån

Ny liste over universitet som gir rett til...

09.10.2020
Stipend og lån

Enklare for eldre studentar og studentar med barn

03.07.2020

Ny nettstad

02.07.2020
Stipend og lån Gjeld og betaling

Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

28.05.2020