Søknadar og skjema

Stipend og lån til utdanning

Endre søknad eller melde frå om noko?

Meld frå om endringar

Du kan melde om

 • flytting
 • avbrutt utdanning
 • at du tar fleire eller færre fag/studiepoeng
 • at du vil trekke søknaden din
 • bytta lærestad eller utdanning

Logg inn for å melde frå

Du melder endringen på Dine sider

Utsett rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger, som tilsvarar 3 år. Du treng ikkje å oppgi grunn. 

Du kan søke om utsetting sjølv om du har fått purringar eller lånet ditt er sagt opp. 

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

 • avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken

Ordningar for reduksjon av gjeld

Veileder frister

Fast rente

Det er berre mogeleg å søke om, eller avslutte, ein avtale om fast rente i periodane
 • 10. - 17. februar
 • 10. - 17. april
 • 10. - 17. juni
 • 10. - 17. august
 • 10. - 17. oktober
 • 10. - 17. desember