Gjeld og betaling

Dagens rente er
3,948 %
Flytande nominell rente
Les meir om renter

Veileder betalingskalkulator

Utsett rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger, som tilsvarar 3 år. Du treng ikkje å oppgi grunn. 

Du kan søke om utsetting sjølv om du har fått purringar eller lånet ditt er sagt opp. 

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

  • avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken

Kontonummer og KID

Rekningen inneheld all informasjon du treng for å betale. Hvis du ikke finner rekningen skal du bruke dette:
  • Kontonummer: 7694.05.20300
  • KID-nummer. Det er alltid det same, og du finn det på Dine sider og på rekningene.
  • Terminbeløp. Dette finn du på Dine sider