Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  For deg som er student eller elev

  Søk om stipend og lån

  For deg som betaler på studielånet

  • Forslag til statsbudsjett: Høyere rente i Lånekassen

   I forslag til statsbudsjett for 2017 har regjeringen foreslått endringer i fastsettelsen av renten i Lånekassen. Blir forslaget vedtatt, vil rentene øke med cirka 0,35 prosentpo...

  • Betalingsutsetjing

   Kan du ikkje betale rekninga frå Lånekassen, kan du utsetje betalinga. Det er enkelt å søkje om betalingsutsetjing på Dine sider, og du treng ikkje oppgi nokon grunn for kvifor ...

  • Eg er student, kvifor har eg fått ei rekning?

   Dersom du er student, men ikkje mottek støtte frå oss, må du begynne å betale tilbake på lånet ditt. Lånet ditt er berre rente- og avdragsfritt så lenge du får støtte.

  Banner Gjer det sjølv