Lånekassen

Dagens rente er
1,312%
Flytande nominell rente
Les meir om rentar

Veileder frister

Betalingsplan og studielån

Gjelda kan bli mindre

Omgjering for 2021 skjer hausten 2022, etter vi har fått opplysningar frå Skatteetaten.

Det betyr at gjelda kan bli mindre enn det som står i betalingsplanen i dag.

Dersom gjelda blir mindre, får du automatisk ein ny betalingsplan med oppdatert gjeld. 

Sjekk Dine sider

Du kan sjå betalingsplan og kva du har i gjeld på Dine sider.