Lånekassen

Dagens rente er
3,948 %
Flytande nominell rente
Les meir om renter

Veileder frister

Utsett rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger, som tilsvarar 3 år. Du treng ikkje å oppgi grunn. 

Du kan søke om utsetting sjølv om du har fått purringar eller lånet ditt er sagt opp. 

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

  • avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken