Fjerde delen Gjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral