Søknad for fagskole

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Når du velger utdanning

Hvis du ikke kjenner igjen navnet på utdanningen din i søknaden, velger du den utdanningen som er faglig nærmest den du skal ta, for eksempel hører førskolelærer inn under lærerutdanning.

Skal du studere ved to ulike læresteder, må du velge den ene skolen i søknaden, og sende inn dokumentasjon for den andre skolen etterpå.

Dokumentasjon

I de fleste tilfeller kreves det ikke dokumentasjon for studier i Norge. Hvis du likevel må sende dokumentasjon, får du beskjed om det i søknaden. Etter at du har søkt, kan du  sende dokumentasjonen til oss på Dine sider på lanekassen.no eller i posten.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Årets søknad
2022–2023

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2022–2023.

Søknadsfristen er 15. mars 2023.

Noen kan fremdeles søke for
2021-2022

Dersom utdanningen din begynte etter 1. mars 2022, kan du fortsatt søke om stipend og lån.

Fristen er innen studieåret er ferdig.