Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Kundeservice


  På Dine sider kan du

  Gjør det selv

  Gjer det sjølv

  For deg som betaler på studielånet

  Gå til guidane

  Ofte stilte spørsmål

  Kor lang er behandlingstida no?

  Behandlingstid på søknader

  Dei fleste søknader om utdanningsstøtte blir behandla automatisk og du får svar i løpet av ein vyrkedag. Nokre søknader må sjåast på av ein saksbehandlar og blir lagde i ein behandlingskø. Du finn venta svartid for søknaden din på Dine sider.

  Behandlingstid når vi treng meir dokumentasjon frå deg

  Dersom ein saksbehandlar ser at vi treng meir dokumentasjon frå deg, får du ei melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkeleg dokumentasjon tek vi behandlinga av søknaden din opp igjen, og du vil få svar etter cirka ei veke.

  Behandlingstid når du har sendt oss dokumentasjon vi ikkje har etterspurt

  Har du sendt inn dokumentasjon vi ikkje har etterspurt, er behandlingstiden fra 10 til 14 veker. Eksempel på slik dokumentasjon kan vere nye opplysningar til ein ferdigbehandla søknad om utdanningsstøtte, søknad om foreldrestipend eller søknad om ekstrastipend. I postkassen på Dine sider ser du når vi fekk dokumentasjonen frå deg. Vi beklager at behandlingstida er lang no. Vi gjer alt vi kan for at du skal få svar så fort som mogeleg.

  Behandlingstid på klagar

  Venta behandlingstid på klagar er for tida 4-5 veker. Dersom du har ein klage som skal vurderast i klagenemda, finn du møtedatoar og informasjon her.

  Svartid på e-post

  For tida svarer vi på e-post du har sendt oss innan 5 dagar.

  Når skjer omgjeringa av lån til stipend?

  Er du bortebuar og i høgare utdanning, kan inntil 40 prosent av lånet ditt gjerast om til stipend. Omgjeringa skjer automatisk.

  Dine sider kan du sjå kor mykje av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. 

  Omgjeringa skjer i november

  Inntekt og formue er avgjerande for kor mykje av lånet ditt som kan gjerast om til stipend. Derfor må vi vente på likningsopplysningane som kjem i november, året etter at du fekk støtte.

  • Omgjering for utdanning bestått i 2016 skjer i november 2017
  • Omgjering for utdanning bestått i 2017 skjer i november 2018

  Du får eit brev når omgjeringa er gjort, med oversikt over kor mykje av lånet ditt som er gjort om til stipend.

  Vilkår for omgjering

  • Du kan ikkje bu saman med foreldra dine
  • Du må bestå utdanninga du har fått støtte til
  • Du kan ikkje ha inntekt, trygd eller formue over gjeldande grenser

  Les meir om omgjering av lån til stipend.

  Eg kan ikkje betale rekninga mi. Kva gjer eg?

  Dersom du ikkje kan betale rekninga di, kan du utsetje betalinga. Du søkjer om betalingsutsetjing på Dine sider.

  Du kan velje å ikkje betale den siste rekninga dine og framtidige rekningar, opptil seks forfall av gongen. Du kan også utsetje rekningar som har forfalt. Du treng ikkje å oppgi nokon grunn til at du søkjer om betalingsutsetjing.

  Du har 36 utsetjingar du kan bruke. Les meir om betalingsutsetjing her.

  I denne guiden ser du korleis du søkjer om betalingsutsetjing og fyller ut periodane riktig.

  Søk om betalingsutsetjing

  Utbetaling av studiestøtte - høgare utdanning

  For at vi kan utbetale stipend og lån må søknaden din vere ferdig behandla, og du må ha oppfylt somme vilkår. På Dine sider ser du status på søknaden din.

  For å få pengane utbetalte må du

  • vere registrert som aktiv student. Du må for eksempel ha betalt semesteravgift og meldd deg opp til eksamen, og vi må ha fått stadfesta studentstatusen din frå lærestaden.
  • signere avtalen om støtte. Har du fått støtte for heile året, treng du ikkje signere på nytt.
  • ha eit gyldig kontonummer.

  Når alle vilkåra for utbetaling er oppfylte, tek det ein til to vyrkedagar før pengane er på konto. Pengane blir utbetalt månadleg, normalt den 15. kvar månad.

  Behandlingstid

  Dei fleste søknader blir behandla automatisk, men somme må sjåast på av ein saksbehandlar. Har du sendt inn dokumentasjon og bedt om ei ny vurdering av ein søknad som er ferdig behandla, må du rekne med lengre behandlingstid.

  Les meir om behandlingstid her. 

  Har du bli bedt om å sende inn dokumentasjon?

  Har du fått melding om å sende inn dokumentasjon, kan du laste den opp på Dine sider. I postkassen på Dine sider ser du kva vi har motteke av dokumentasjon frå deg.

  Sjå status på søknaden din på Dine sider

  På Dine sider kan du sjå om du har oppfylt vilkåra for utbetaling og når du får pengane utbetalte.

    Logg inn på Dine sider

  Utbetaling av stipend - videregåande opplæring

  Før vi kan utbetale stipendet ditt må søknaden din vere ferdig behandla, og du må ha oppfylt nokre vilkår. På Dine sider kan du sjå status på søknaden din.

  For å få utbetalt pengane må

  • lærestaden ditt ha meldd inn at du har møtt til undervisning (ein gong kvart semester).
  • du ha registrert eit gyldig kontonummer.
  • du ha signert avtalen om støtte.

  Du får heile utstyrsstipendet ved skolestart dersom du har søkt om støtte for heile undervisningsåret. Når alle vilkåra for utbetaling er oppfylte, tek det ein til to vyrkedagar før pengane er på konto.

  Behandlingstid

  Dei fleste søknader blir behandla automatisk, men somme må sjåast på av ein saksbehandlar. Har du sendt inn dokumentasjon og bedt om ei ny vurdering av ein søknad som er ferdig behandla, må du rekne med lengre behandlingstid.

  Les meir om behandlingstid her. 

  Har du bli bedt om å sende inn dokumentasjon?

  Har du fått melding om å sende inn dokumentasjon, kan du laste den opp på Dine sider. I postkassen på Dine sider ser du kva vi har motteke av dokumentasjon frå deg.

  Sjå status på søknaden din på Dine sider

  På Dine sider kan du sjå om du har oppfylt vilkåra for utbetaling og når du får pengane utbetalte.

   {DynamicContent:Button}

  Foreldresignering

  Foreldre/verje skal signere avtalen om støtte til elevar under 18 år. Vi treng berre signatur frå ein av foreldra.

  Når eleven søkjer om stipend frå Lånekassen, får eleven svar på Dine sider på lanekassen.no, og kan følgje saka si der. Foreldre/verje* skal signere for eleven og får ein kopi av svaret eleven har fått frå Lånekassen. Den forelderen som skal signere kan bruke den same BankID som dei bruker i sin eigen nettbank.

  Les mier om foreldresignering.


  Spørsmål knyttet til stipend, lån og tilbakebetaling

  Spørsmål om stipend, lån og tilbakebetaling

  + 47 21 49 60 00

  Mån - fre kl. 09:00 - 15:00

  Spørsmål om PIN-koder, innlogging til Dine sider og Idporten

  Spørsmål om innlogging og bruk av e-signering

  + 47 80 03 03 00

  Man - fre kl. 08:00 - 15:30

  Foreldre må ha fullmakt når dei skal ringe for barn over 18 år

  Ønskjer du at foreldra dine skal ta kontakt med oss på dine vegner, må du gi dei fullmakt dersom du er over 18 år. For å gi foreldra dine fullmakt må du sende oss anten

  Postadresse og faksnummer

  Lånekassen har ei felles postadresse og eit faksnummer for alle kontora:

  Postadresse
  Lånekassen
  Postboks 4551
  8608 Mo i Rana

  Faksnummer
  22 72 02 64

  Kontoradresser

  1. mai 2017 stengde vi kundemottaka våre permanent, men vi hjelper deg gjerne på telefon eller e-post.

  Kontor Besøksadresse Vis i kart
  Bergen
  Bradbenken 1 Kart
  Oslo Østre Aker vei 20 Kart 
  Stavanger  Lagårdsveien 44 Kart
  Tromsø   Søndre Tollbodgate 7 Kart
  Trondheim   Søndre gate 14 Kart
  Ørsta   Vikeøyrane 7    Kart

  Kontaktinformasjon for leverandørar og andre samarbeidspartnarar

  • Sentralbord: 21 70 40 00 (mån–fre 09.00–15.00) 

  Sentralbordnummeret og e-postadressa gjeld spørsmål om :

  • leverandørfakturaer
  • anskaffelser
  • jobbsøknader
  • innsyn i dokument
  • andre saker som ikkje gjeld enkeltkundar

  Sentralbordet svarar ikkje på spørsmål om stipend og lån.

  Læresteder

  Her finn du kontaktinformasjon for skolar, universitet og andre lærestader.

  Dokumenter

  Send dokument som gjeld anskaffelser, jobbsøknader og andre administrative spørsmål til:

  Statens lånekasse for utdanning
  P.B. 191  Økern
  0510  OSLO

  Fakturadresse

  Send fakturaer til:

  Lånekassen
  Fakturamottak DFØ
  Postboks 4746
  7468 Trondheim

  Kontakt for tekniske problemer

  Sende melding om tekniske feil

  Her kan du melde frå om tekniske feil med Lånekassen sine tenester. Du kan ikkje få svar på spørsmål om kundeforholdet ditt. Treng du hjelp til å logge inn på Dine sider, kan du få hjelp her.

  For å ettersende dokumentasjon, må du ofte ha den nyaste versjonen av nettlesaren din. Det fungerer for eksempel ikkje å laste opp dokumentasjon med Internet Explorer 7, men det fungerer med Internet Explorer 11.
  Har du problem med elektronisk signering?
  Problem med å signere avtale om støtte, skjer i dei aller fleste tilfelle fordi BankID ikkje er aktivert ordentleg. Les om problem med signering her.
  Får du ikkje opna brev i postkassen på Dine sider?
  Ved problem med å opne brev i postkassen, for eksempel får du bare opp ei kvit side, bør du installere eller oppdatere Adobe Reader. Eventuelt kan du prøve å opne breva på ein annan maskin.

  Dette bør stå i meldinga du sender

  Når du sender melding til oss om tekniske feil, er det fint om du svarer på så mange av punkta som du klarer i skjemaet. Det gjer det enklare for oss å finne feilen:

  • Kvar (i kva teneste) opplever du problemet?
  • Kva er problemet du opplever?
  • Kva feilmelding(ar) får du?
  • Kva nettlesar bruker du? Kva versjon av nettlesaren har du? Har du forsøkt å oppdatere nettlesaren din for å sjå om det hjelper på problemet du opplever?
  • Kva slags operativsystem bruker du (for eksempel Windows 7,  iOS, Apple eller Linux)?
  • Kva tid oppstod feilen (så nøyaktig tidspunkt som du har)?

  Her sender du melding til Lånekassen om tekniske problem.

  Innlogging til Dine sider

  Når du logger inn på Dine sider, logger du inn via ID-porten. Du kan ikkje kontakte Lånekassen for å få hjelp til innlogging.

  Har du problem med å logge inn, finn du hjelp på ein av desse måtane:

  • Har du glømt passordet? Trykk "Glemt passord" i innloggingen
  • Bruk hjelpeguiden til innlogging
  • Send e-post til
  • Ring Difi på telefon 800 30 300
  • Er du i utlandet? Ring Difi på +47 57 65 50 60

  Du får ikkje svar på henvendelsar om kundeforholdet ditt her

  Du kan ikkje bruke kontaktskjemaet for spørsmål om ditt eige kundeforhold eller Lånekassen sine ordningar. Spørsmål og svar om kundeforholdet ditt og Lånekassen sine ordningar får du på Dine sider.