Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Kundeservice

  Vi oppdaterer her all informasjon om koronasituasjonen og korleis denne påverkar kundane våre. Kundesenteret vil ikkje kunne gi ytterlegare informasjon enn den vi gir her. Følg med på lanekassen.no/korona


  På Dine sider kan du


  Ofte stilte spørsmål

  Ekstrastipend og pålagt arbeid innan helsefag

  Til deg som får ekstrastipend for våren og sommaren 2020:

  Styresmaktene ønsker at studentar skal kunne jobbe dersom dei har høve, for å hjelpe under koronaepidemien. Derfor gjer vi no eit tidsavgrensa og ekstraordinært unntak:

  Dersom du mottek ekstrastipend for våren og sommaren 2020, vil du behalde ekstrastipendet sjølv om du inngår og arbeider i samsvar med ein kortvarig arbeidskontrakt innanfor helse- og omsorgssektoren, samt vern og vernebuing, på grunn av koronapandemien. 

  Unntaket gjeld berre studentar som blir omfatta av ovannemnde. Dei generelle reglane for rett til ekstrastipend er ikkje endra. For å få behalde retten til ekstrastipend, må du kunne dokumentere arbeidsinnsatsen i ettertid ved å sende oss ein kopi av kortvarig arbeidskontrakt. 

  Eg får ikkje betalt rekninga. Kva gjer eg?

  Dersom du ikkje har moglegheit til å betale rekninga di, kan du søkje om betalingsutsetjing på Dine sider. Du treng ikkje å oppgi nokon grunn til at du søkjer om utsetjing. 

  Dersom du for eksempel er arbeidsledig eller i ein annan vanskeleg økonomisk situasjon, kan du også ha rett til å få sletta renter.

  Sjå ei oversikt over kva situasjonar som gir rett til sletting av renter.

  Skal alle studentar få utbetalt studiestøtta for resten av vårsemesteret?

  Regjeringa har annonsert at dei kjem med tiltak for å hjelpe studentane. Vi kan foreløpig ikkje seie noko meir om tiltaka enn det Regjeringa seier i pressemeldinga si i dag.

  Vi vil komme med meir informasjon etter kvart.  Følg med på lanekassen.no

  Kva er dette ekstralånet eg har høyrt om?

  Regjeringa har annonsert at dei kjem med tiltak for å hjelpe studentane. Vi kan foreløpig ikkje seie noko meir om tiltaka enn det Regjeringa seier i pressemeldinga si i dag.

  Vi vil komme med meir informasjon etter kvart.  Følg med på lanekassen.no

  Kan elevar i vidaregåande også søkje om ekstralån?

  Ut frå informasjonen som blei gitt i går frå regjeringa, gjeld det ekstra lånet på 26 000 kroner, studentar i høgare og anna utdanning. Forskrifta som skal regulere dette lånet er ikkje fastsette per i dag. Vi kjem tilbake med meir informasjon så snart vi kan.

  I dei vanlege reglane for elevar i vidaregåande finst det ei moglegheit for å låne inntil 3 261 kroner per månad for elevar over 18 år som ikkje bur saman med foreldra. Dersom du ikkje har søkt om det tidlegare, så gjer den utvida fristen det mogeleg å søkje no.

  Vil elevar i vidaregående også få resten av pengane for våren i april?

  Det kan vi ikkje svare på no. Tiltaket er ikkje vedtatt ennå. Følg med på lanekassen.no


  Spørsmål knyttet til stipend, lån og tilbakebetaling

  Spørsmål om stipend, lån og tilbakebetaling

  + 47 21 49 60 00

  Mån - fre kl. 09:00 - 15:00

  Spørsmål om PIN-koder, innlogging til Dine sider og Idporten

  Spørsmål om innlogging og e-signering

  + 47 80 03 03 00

  Man - fre kl. 08:00 - 15:30

  Foreldre må ha fullmakt når dei skal ringe for barn over 18 år

  Ønskjer du at foreldra dine skal ta kontakt med oss på dine vegner, må du gi dei fullmakt dersom du er over 18 år. For å gi foreldra dine fullmakt må du sende oss anten

  Postadresse og faksnummer

  Lånekassen har ei felles postadresse og eit faksnummer for alle kontora:

  Postadresse
  Lånekassen
  Postboks 450 Alnabru
  0614 Oslo

  Faksnummer
  22 72 02 64

  Om ny adresse frå juli 2019
  Har du sendt brev til den gamle adressa vår, Mo i Rana, blir det vidaresendt til den nye postadressa. Den gamle adressa vil framleis stå på breva og papirsøknadene vår ei stund til. 
  Om ny adresse frå juli 2019
  Har du sendt brev til den gamle adressa vår, Mo i Rana, blir det vidaresendt til den nye postadressa. Den gamle adressa vil framleis stå på breva og papirsøknadene vår ei stund til. 

  Kontoradresser

  1. mai 2017 stengde vi kundemottaka våre permanent, men vi hjelper deg gjerne på telefon eller e-post.

  Kontor Adresse Vis i kart
  Bergen
  Bradbenken 1 Kart
  Oslo Østre Aker vei 20 Kart 
  Stavanger  Lagårdsveien 44 Kart
  Tromsø   Sjøgata 2 Kart
  Trondheim   Brattørkaia 12 Kart
  Ørsta   Vikeøyrane 7    Kart

  Kontaktinformasjon for leverandørar og andre samarbeidspartnarar

  • Sentralbord: 21 70 40 00 (mån–fre 09.00–15.00) 

  Sentralbordnummeret og e-postadressa gjeld spørsmål om :

  • leverandørfakturaer
  • anskaffelser
  • jobbsøknader
  • andre saker som ikkje gjeld enkeltkundar

  Sentralbordet svarar ikkje på spørsmål om stipend og lån.

  Læresteder

  Her finn du kontaktinformasjon for skolar, universitet og andre lærestader.

  Dokumenter

  Send dokument som gjeld anskaffelser, jobbsøknader og andre administrative spørsmål til:

  Statens lånekasse for utdanning
  P.B. 191  Økern
  0510  OSLO

  Fakturadresse

  Send fakturaer til:

  Lånekassen
  Fakturamottak DFØ
  Postboks 4746
  7468 Trondheim

  Kontakt for tekniske problem

  Sende melding om tekniske feil

  Her kan du melde frå om tekniske feil med Lånekassen sine tenester. Du kan ikkje få svar på spørsmål om kundeforholdet ditt. Treng du hjelp til å logge inn på Dine sider, kan du få hjelp her.

  For å ettersende dokumentasjon, må du ofte ha den nyaste versjonen av nettlesaren din. Det fungerer for eksempel ikkje å laste opp dokumentasjon med Internet Explorer 7, men det fungerer med Internet Explorer 11.
  Har du problem med elektronisk signering?
  Problem med å signere avtale om støtte, skjer i dei aller fleste tilfelle fordi BankID ikkje er aktivert ordentleg. Les om problem med signering her.
  Får du ikkje opna brev i postkassen på Dine sider?
  Ved problem med å opne brev i postkassen, for eksempel får du bare opp ei kvit side, bør du installere eller oppdatere Adobe Reader. Eventuelt kan du prøve å opne breva på ein annan maskin.

  Dette bør stå i meldinga du sender

  Når du sender melding til oss om tekniske feil, er det fint om du svarer på så mange av punkta som du klarer i skjemaet. Det gjer det enklare for oss å finne feilen:

  • Kvar (i kva teneste) opplever du problemet?
  • Kva er problemet du opplever?
  • Kva feilmelding(ar) får du?
  • Kva nettlesar bruker du? Kva versjon av nettlesaren har du? Har du forsøkt å oppdatere nettlesaren din for å sjå om det hjelper på problemet du opplever?
  • Kva slags operativsystem bruker du (for eksempel Windows 7,  iOS, Apple eller Linux)?
  • Kva tid oppstod feilen (så nøyaktig tidspunkt som du har)?

  Her sender du melding til Lånekassen om tekniske problem.

  Innlogging til Dine sider

  Når du logger inn på Dine sider, logger du inn via ID-porten. Du kan ikkje kontakte Lånekassen for å få hjelp til innlogging.

  Har du problem med å logge inn, finn du hjelp på ein av desse måtane:

  • Har du glømt passordet? Trykk "Glemt passord" i innloggingen
  • Bruk hjelpeguiden til innlogging
  • Send e-post til
  • Ring Difi på telefon 800 30 300
  • Er du i utlandet? Ring Difi på +47 57 65 50 60

  Du får ikkje svar på henvendelsar om kundeforholdet ditt her

  Du kan ikkje bruke kontaktskjemaet for spørsmål om ditt eige kundeforhold eller Lånekassen sine ordningar. Spørsmål og svar om kundeforholdet ditt og Lånekassen sine ordningar får du på Dine sider.