Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 05.06.2018
I år fortsetter opptrappingen fra 10 til 11 måneder med studiestøtte. De fleste får den ekstra støtten utbetalt i juni.

Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020.

Det er bare fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 måneder. Du må ha vært i utdanning i hele vårsemesteret for å få støtten.

Dette får du

Stortinget har vedtatt denne opptrappingsplanen for 11 måneders studiestøtte:

  • 10 måneder + 1 uke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 måneder + 2 uker for undervisningsåret 2017–2018
  • 10 måneder + 3 uker for undervisningsåret 2018–2019
  • 11 måneder for undervisningsåret 2019–2020

Illustrasjonsbilde, opptrapping til 11 måneders studiestøtte

Den ekstra utbetalingen i 2018 utgjør to fjerdedeler av basisstøtten du får i måneden, det vil si ca. 5 300 kroner. Dette er altså både omgjøringslån og vanlig lån. Hvis du får andre typer støtte på vårsemesteret, for eksempel ekstrastipend eller forsørgerstipend, vil du kunne få to fjerdedeler av det månedlige beløpet for dette også.

I juni 2019 får du tre fjerdedeler av basisstøtten du er tildelt per måned, under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2019. Videre opptrapping for 2020 vil bli avgjort i desember 2019.

Du trenger ikke signere en ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalingen, den kommer automatisk.

Studenter i utlandet kan få utbetalingen på andre tidspunkt enn juni.

Disse får ikke en ekstra måned med studiestøtte

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger