Bostipend - borteboer

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Du kan ha rett til bostipend på 4 517 kroner i måneden dersom du må bo borte fra foreldrene dine.

Bor du for deg selv, kan du ha rett til et bostipend på 4 517 kroner per måned. Bostipendet er ikke behovsprøvd mot foreldreøkonomi, og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Bostipendet blir behovsprøvd mot egen inntekt for lærlinger.

Vilkår for rett til bostipend

 1. Du må være borteboer
  Du kan ikke bo sammen med foreldrene dine.
 2. Mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole
  Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei, vil du ha rett til bostipend. For lærlinger med ungdomsrett er det avstanden mellom foreldrehjemmet og arbeidsstedet som avgjør.
 3. Reisetiden er tre timer tur-retur eller mer
  Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend.
 4. Særlige forhold
  Hvis du ikke oppfyller kravene til reisetid eller avstand, kan du ha rett til bostipend hvis det er særlige forhold av personlig eller sosial karakter, som gjør at du ikke kan bo hjemme.

Slik søker du om bostipend

Du sender søknad på Dine sider. Dersom du ønsker at vi skal vurdere om du har rett til grunnstipend i tillegg, må du oppgi det i nettsøknaden din.

Bo borte på grunn av lang reisetid

Dersom reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er mer enn tre timer tur-retur har du rett til bostipend. Lærestedet ditt kan bekrefte at du oppfyller kravet til bostipend på grunn av reisetid. Hvis lærestedet ikke kan bekrefte reisetiden, må du selv dokumentere dette ved å sende inn:

 • Bekreftelse fra skolen som viser det vanlige start- og sluttidspunktet for skoledagen i det utdanningsprogrammet du tar (ikke den individuelle timeplanen din).
 • Beskrivelse av reiserute og reisetid mellom foreldrehjemmet og lærestedet. Legg ved rutetabeller og strek under aktuelle avgangs- og ankomsttider. Oppgi lengden på eventuelle strekninger du må gå.

Bo borte på grunn av særlige forhold i hjemmet

Dersom særlige forhold av personlig eller sosial karakter, for eksempel alvorlige konflikter i hjemmet, gjør at du vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen, kan du få bostipend selv om du ikke kan få det på grunn av reisetid eller avstand. Det samme gjelder dersom foreldrene dine er skilt og du ikke kan bo hos noen av dem. Konflikter og uenighet som blir sett på som vanlig mellom søsken eller mellom barn og foreldre, regnes ikke som et særlig forhold.

Du må sende inn en bekreftelse fra en eller flere av de følgende på de sosiale forholdene hjemme:

 • PP-tjeneste
 • sosialkontor
 • familierådgivningskontor
 • psykolog
 • helsesykepleier

Bekreftelse fra skolen kan godtas hvis det går fram at vedkommende har særlig kjennskap til situasjonen. 

Flytting i løpet av skoleåret

Flytter du fra foreldrene dine i løpet av skoleåret, må du sende en ny søknad om støtte der du opplyser at du har blitt borteboer.

Flytter du hjem til foreldrene dine, må du sende oss en melding med flyttedato og den nye adressen din på Dine sider.

Det er ikke tilstrekkelig at du legger inn den nye adressen på Dine sider.

Skilte foreldre / foreldre som ikke bor sammen

Lånekassen vurderer til vanlig retten til bostipend med utgangspunkt i den av foreldrene dine du til vanlig bor hos. Hvis det er opplysninger som tilsier at du kan bo hos den andre av foreldrene dine, vurderer vi om du kan få bostipend med utgangspunkt i den andre forelderens adresse også.

Bo borte noen dager i uken

Må du bo borte bare noen dager i uken og du ellers fyller vilkårene for bostipend, kan du få fullt bostipend hvis du dokumenterer at du må leie hybel og betaler husleie for hele uken/måneden.

Bo borte på grunn av sykdom eller funksjonshemming

Dersom du må bo borte på grunn av sykdom eller funksjonshemming, kan du få bostipend. Du må sende inn en legeerklæring til oss.

Bo borte på grunn av foreldres utdanning

Dersom du og en av foreldrene dine bor sammen mens dere begge er i utdanning og dere av den grunn midlertidig bor borte fra det ordinære bostedet, kan du få bostipend.

Du må sende inn bekreftelse fra foreldrene dine, og bekreftelse på at den av foreldrene dine du bor sammen med er i utdanning til oss.

Bostipend når du venter barn

Venter du barn, og har flyttet sammen med barnets far eller mor, kan du få bostipend. Du må da sende oss flyttedatoen og bekreftelse på svangerskapet.

Bostipend fordi foreldrene har flyttet vekk

Du kan få bostipend dersom du bor i det tidligere foreldrehjemmet etter at foreldrene dine har flyttet. Du må da sende inn bekreftelse fra foreldrene dine og kopi av en bostedsattest.