Forsinket i utdanningen?

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Blir du forsinket med mer enn ett år i utdanningen, mister du retten til studiestøtte. Du kan få lån og stipend igjen når du har hentet inn forsinkelsen som overstiger ett år.

Du er forsinket hvis du består mindre utdanning enn du har fått lån og stipend til. Vi godtar ett års forsinkelse, til sammen 60 studiepoeng. Blir du mer enn ett år forsinket, mister du normalt retten til lån og stipend. Har du tatt en utdanning som gir uttelling i noe annet enn studiepoeng, som årstimer eller bestått kurs (for eksempel på folkehøgskole), regner vi det om til studiepoeng.

Hvor mange studiepoeng du består, påvirker hvor mye du kan få gjort om fra lån til stipend. Hvor mye du kan få gjort om fra lån til stipend, avhenger også av hvilken type utdanning du har fått lån og stipendtil. Har du fått lån og stipend til for eksempel en bachelorgrad som du ikke fullfører, kan du kun få gjort om lån til stipend for de studiepoengene du har bestått. Les mer om omgjøring her.

Du tar med deg forsinkelse fra tidligere

Hvis du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har innfridd lånet ditt og på nytt søker om lån og stipend fra oss. Vi regner ikke med forsinkelse fra vanlig videregående opplæring.

Jeg har fått avslag, hvordan kan jeg få lån og stipend igjen?

Du må hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng, før du kan få mer lån og stipend fra oss. Du kan få lån og stipend igjen fra semesteret etter at du har hentet inn forsinkelsen. Det vil si at hvis du henter inn forsinkelse ved å bestå utdanning om høsten, kan du først få lån og stipend  igjen våren etter.

I vedtaksbrevet der du fikk avslaget ser du hvor mange studiepoeng eller tilsvarende du må hente inn før du kan få lån og stipend på nytt. På Dine sider finner du en oversikt over eksamensresultatene vi har registrert på deg.

Sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne

Hvis du har blitt forsinket i utdanningen på grunn av sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne, kan du få lån og stipend selv om du er mer enn 60 studiepoeng forsinket.

Du må dokumentere at hele eller deler av forsinkelsen skyldes en av disse grunnene. Dokumentasjonen kan for eksempel være fra lege eller annen fagperson med særlig kjennskap til din situasjon.

Det finnes også andre typer støtte du kan ha rett til hvis du har blitt forsinket på grunn av en av disse årsakene:

På grunn av personvernreglene kan du ikke laste opp dokumentasjon om sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre særlige personopplysninger på Dine sider. Du må sende det i posten til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Husk å merke dokumentasjonen med fødsels- og personnummeret ditt eller kundenummeret i Lånekassen.

Jeg skal ta konteeksamen eller utsatt eksamen

Består du konteeksamen eller utsatt eksamen i august/september, kan du sende oss en e-post fra Dine sider hvor du ber om at søknaden din blir behandlet på nytt. Du må sende inn dokumentasjon på at du har bestått en konteeksamen eller utsatt eksamen, og hvor mange studiepoeng eksamenen var på. Eksamenen må være knyttet til det foregående semesteret.

Må jeg sende inn eksamensresultatene mine?

Lånekassen får automatisk melding om hvor mange studiepoeng/årstimer du har bestått fra læresteder i Norge. Har du studert i Norge, trenger du altså ikke sende inn eksamensresultater til oss.

Hvis du har tatt et utveksling i utlandet, må du sende eksamensresultatene til ditt norske lærested, som vil rapportere disse videre til Lånekassen. Hvis du har tatt en gradsutdanning i utlandet, må du selv sende inn eksamensresultatene til Lånekassen.

Eksempel på forsinkelse hvis du tar annen utdanning (for eksempel fagskole)

Du har fått lån og stipend til toårig fagskole som er normert til 120 studiepoeng. Nå skal du søke om lån og stipend til ny utdanning.

Lånekassen har fått eksamensresultatene fra det tidligere lærestedet ditt og registrert at du bare har bestått 50 studiepoeng, ikke 120. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket fra tidligere utdanning, altså 10 studiepoeng for mye til å ha rett til mer lån og stipend.

Da må du ta igjen minimum 10 studiepoeng for å ha rett til lån og stipend fra oss igjen. Du må studere uten lån og stipend fram til du har tatt igjen forsinkelsen.

Eksempel på forsinkelse hvis du tar høyere utdanning (for eksempel universitet)

Du har fått lån og stipend  til de to første årene av bachelorgraden din. Tre års fulltidsutdanning er normert til 180 studiepoeng, så etter to år skulle du ha bestått 120 studiepoeng.

Lånekassen får eksamensresultatene fra lærestedet ditt og registrerer at du bare har bestått 50 studiepoeng, ikke 120. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket, altså 10 studiepoeng for mye til å ha rett til mer lån og stipend. Da må du ta igjen 10 studiepoeng for å ha rett til lån og stipend fra oss igjen.

Det betyr at du må studere uten lån og stipend til du har tatt igjen forsinkelsen. Da kan du søke om lån og stipend til neste semester.