Lærlinger

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 14.08.2020
Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i 11 måneder per skoleår. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent

For at lærekontrakten din skal være godkjent må den godkjennes både av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt. Når kontrakten din er registrert som godkjent hos Vigo gir de beskjed til oss, og du kan søke. Dette kan ta litt tid.

Er du lærekandidat eller praksisbrevkandidat, må du også ha en godkjent opplæringskontrakt.

Har du spørsmål om godkjenning av lærekontrakten din, kan du kontakte fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Borteboerstipend

Hvis du må bo borte fra foreldrene dine i læretida, kan du få borteboerstipend på inntil 4 603 kroner per måned.

Hvor mye du får i borteboerstipend er avhengig av hva du tjener som lærling. Bostipendet blir redusert hvis du tjener mer enn 14 936 kroner brutto per måned. 60 prosent av det beløpet du tjener over grensa, blir trukket fra stipendet. Les om vilkårene for borteboerstipend.

Lån som lærling

Du kan låne inntil 3 323 kroner per måned dersom du er lærling med ungdomsrett, over 18 år og bor borte. Les mer om lån her.

Når kan du søke om støtte?

Er du lærling, må søknaden din for skoleåret 2020–2021 ha kommet inn til oss innen 30. juni 2021, eller innen lærekontrakten avsluttes, hvis lærekontrakten din avsluttes før 30. juni 2021.

Har du ikke ungdomsrett?

Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring. Har du ungdomsrett, får du støtte fra oss etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring. Er du usikker på om du har ungdomsrett, spør skolen din. 

Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning. Det betyr at du får støtten utbetalt som lån i første omgang, deretter blir en del gjort om til stipend når du består eksamen.

Inntektsavhengig stipend

Når du er lærling, er det flere forhold som avgjør om du kan få inntektsavhengig stipend. Vi ser på inntekten til begge foreldrene dine, selv om du ikke bor sammen med dem, og lærlinglønnen din.

Les mer om inntektsavhengig stipend her.

Lærling i utlandet

Tar du hele eller deler av læretiden i utlandet kan du få støtte dersom du har lærekontrakt og fylkeskommunen har godkjent opplegget.

Har du lån fra før?

Når du får penger fra Lånekassen i læretiden, er lånet ditt automatisk rentefritt og betalingsfritt så lenge du går i lære på fulltid.

Får du avslag på søknad om stipend fordi du har for høy lærlinglønn, eller på grunn av økonomien til foreldrene dine, kan du søke om sletting av renter og betalingsutsettelse.

Les mer om sletting av renter og betalingsutsettelse.

Lærling på skip eller plattform?

Er du lærling og bor i foreldrehjemmet i den perioden du ikke er på skip eller plattform, kan du ha rett til borteboerstipend for den perioden du er i arbeid/turnus.

Du skal da svare Ja på spørsmålet i øknaden om du bor i samme hus som foreldrene dine i studieåret. Vi beregner borteboerstipendet ut fra perioden du er i arbeid/turnus.

Bor du for deg selv i den perioden du ikke er på skip eller plattform, kan du ha rett til borteboerstipend for den perioden også. Vilkåret er at avstanden mellom foreldrehjemmet og utreisehavnen er 40 km eller mer, eller at reisetiden mellom foreldrehjemmet og utreisehavnen er tre timer eller mer samlet per dag, eller at det er særlige forhold som gjør at du ikke kan bo hjemme. Da må du svare Nei på spørsmålet i søknaden om du bor i samme hus som foreldrene dine i studieåret og legge ved dokumentasjon

Lærling i reindrift?

Du kan ha rett til borteboerstipend for den perioden du er i felten / under opplæring hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine i denne perioden. Hvis moren din og/eller faren din er instruktøren din, har du bare rett til borteboerstipend i de periodene du ikke bor sammen med dem.

Hvis du bor i foreldrehjemmet og moren og/eller faren din er instruktøren din i den perioden du er i felten / under opplæring, skal du svare Ja på spørsmålet i søknaden om du bor i samme hus som foreldrene dine i studieåret.

Hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine i hele eller deler av perioden du er ute i felten / under opplæring, skal du også svare Ja på spørsmålet om du bor i samme hus som foreldrene dine i studieåret. Du må sende inn dokumentasjon fra faglig leder i bedriften som viser totalt antall uker om høsten og totalt antall uker om våren du er i felten / under opplæring og ikke bor sammen med foreldrene dine.

Hvis ingen av foreldrene dine er instruktør for deg og du er i felten / under opplæring i hele studieåret, skal du svare Nei på spørsmålet om du bor i samme hus som foreldrene dine i studieåret. Du må sende inn dokumentasjon som viser at det ikke er foreldrene dine som er instruktør og at du er i felten / under opplæring hele studieåret.