Basisstøtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Du kan få inntil 108 250 kroner i basisstøtte i undervisningsåret 2018–2019. Fulltidsstudenter kan få utbetalt støtte til tre ekstra uker i juni 2019, som en del av opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte.

Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Bor du hjemme under studiene, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend. Les mer om hjemme og borteboere.

Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2019 trappes støtten opp med 3 uker. Den ene av de 3 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2019.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

Gå til søknaden

Utbetalingsplan for høsten 2018

Utbetalinger høst 2018

Beløp

15. August

 kr 21 650

15. September

 kr 8 119

15. Oktober

 kr 8 119

15. November

 kr 8 119

15. Desember

 kr 8 119

Sum for hele semesteret

kr 54 125

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele høstsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetalingsplan for våren 2019

Utbetalinger vår 2019

Beløp

15. Januar

 kr 21 650

15. Februar

 kr 8 119

15. Mars

 kr 8 119

15. April

 kr 8 119

15. Mai

 kr 8 119

Sum for hele semesteret

kr 54 125

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele vårsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetaling (del av 11 månders studiestøtte) Beløp
15. juni kr 8 119

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2019 trappes støtten opp med 3 uker. Den ene av de 3 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2019.

Utbetalingen i juni gjelder ikke

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger

Utbetalingsplan hvis du bare har søkt om stipend

Utbetalinger høst 2018

Beløp

15. August

 kr 8 660

15. September

 kr 3 248

15. Oktober

kr 3 248

15. November

kr 3 248

15. Desember 

kr 3 248

Sum for hele semesteret            

kr 21 650

Utbetalinger vår 2019

Beløp

15. Januar

 kr 8 660

15. Februar

 kr 3 248

15. Mars

kr 3 248

15. April

kr 3 248

15. Mai

kr 3 248

15. Juni*

kr 3 248

Sum for hele semesteret*

kr 24 898

Sum, hele undervisningsåret*
kr 46 548

* Forutsetter at du har rett til studiestøtte i 11 måneder.

Beløpene er rundet av til nærmeste hele krone og forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele semestre og at du har søkt om bare stipend. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2019 trappes støtten opp med 3 uker. Den ene av de 3 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2019.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

Omgjøringslån

Når du søker om bare stipend, blir også støtten utbetalt som et lån. Dette lånet kalles omgjøringslån og kan blir gjort om til stipend når du har bestått utdanning og vi har kontrollert inntekten og formuen din.

Disse får ikke en ekstra måned med studiestøtte

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger

Lånet er rentefritt når du er i utdanning

Det blir ikke regnet renter av lånet så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen.

Hvis du er studerer fulltid uten støtte fra oss, må du betale på studielånet ditt. Ønsker du ikke å betale på lånet mens du studerer, må du søke om betalingsutsettelser.

Når du tar utdanning uten støtte fra oss, kan du ha rett til sletting av renter.