Basisstøtte

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Du kan få inntil 108 999 kroner i basisstøtte i undervisningsåret 2017 - 2018

Gå til søknaden

Basisstøtten blir gitt som lån. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. hver måned. Du kan få full basisstøtte hvis du studerer på fulltid (60 studiepoeng eller tilsvarende) hele undervisningsåret.

Stortinget har bestemt at studiestøtten skal øke fra ti til elleve måneder for fulltidsstudenter. Økningen skjer som en opptrapping over fire år fra 2017 til 2020.

Bor du borte?

Bor du ikke hjemme, kan du få gjort om deler av lånet til stipend. Den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend heter omgjøringslån. Les mer om forskjellen på borteboer og hjemmeboer.

Bor du hjemme?

Bor du hjemme kan du ikke få deler av lånet gjort om til stipend.

Utbetalingsplan for høsten 2017

Utbetalinger høst 2017

Beløp

15. August

 kr 21 268

15. September

 kr 7 975,5

15. Oktober

kr 7 975,5

15. November

kr 7 975,5

15. Desember

kr 7 975,5

Sum for hele semesteret

kr 53 170

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele høstsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetalingsplan for våren 2018

Utbetalinger vår 2018

Beløp

15. Januar

 kr 21 268

15. Februar

 kr 7 975,5

15. Mars

kr 7 975,5

15. April

kr 7 975,5

15. Mai

kr 7 975,5

15. Juni*

kr 2 658,5

Sum for hele semesteret*

kr 55 828,5

* Forutsetter at du har rett til utvidet støtteperiode (11 måneders studiestøtte). I desember 2017 vil Stortinget bestemme om du får ytterligere én uke med støtte for våren 2018. Denne uka er ikke inkludert i tabellen.

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele høstsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetalingsplan hvis du bare har søkt om stipend

Utbetalinger høst 2017

Beløp

15. August

 kr 8 507,2

15. September

 kr 3 190,2

15. Oktober

kr 3 190,2

15. November

kr 3 190,2

15. Desember 

kr 3 190,2

Sum for hele semesteret            

kr 21 268

Utbetalinger vår 2018

Beløp

15. Januar

 kr 8 507,2

15. Februar

 kr 3 190,2

15. Mars

kr 3 190,2

15. April

kr 3 190,2

15. Mai

kr 3 190,2

15. Juni*

kr 1 063,4

Sum for hele semesteret*

kr 22 331,4

Sum, hele undervisningsåret*
kr 43 599,4

* Forutsetter at du har rett til utvidet støtteperiode (11 måneders studiestøtte). I desember 2017 vil Stortinget bestemme om du får ytterligere én uke med støtte for våren 2018. Denne uka er ikke inkludert i tabellen.

Når du søker om bare stipend, blir også støtten utbetalt som et lån. Dette lånet kalles omgjøringslån og kan blir gjort om til stipend når du har bestått utdanning og vi har kontrollert inntekten og formuen din.

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele høstsemesteret og at du har søkt om bare stipend. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Lånet er rentefritt når du er i utdanning

Det blir ikke regnet renter av lånet så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen.

Hvis du er studerer fulltid uten støtte fra oss, må du betale på studielånet ditt. Ønsker du ikke å betale på lånet mens du studerer, må du søke om betalingsutsettelser.

Når du tar utdanning uten støtte fra oss, kan du ha rett til rentefritak (sletting av renter).

Hva er et omgjøringslån?

Et omgjøringslån er den delen av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend, og tilsvarer 40 prosent av basisstøtten. Du må være borteboer for å få omgjøringslån. Du får informasjon om hvor mye omgjøringslån du har fått i vedtaksbrevet om stipend og lån. Lurer du på hvor mye lån du har fått gjort om til stipend, finner du dette på Dine sider.