Basisstøtte

Undervisningsåret 2016–2017 - Sist oppdatert: 28.09.2016
Du får opp til 51 975 kroner per semester i basisstøtte.

Gå til søknaden

Basisstøtten blir gitt som lån. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. hver måned.

Bor du borte?

Bor du ikke hjemme, kan du få gjort om deler av lånet til stipend. Les mer om omgjøring av lån til stipend. Den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend heter omgjøringslån. Les mer om forskjellen på borteboer og hjemmeboer.

Fordeling mellom lån og det som kan bli stipend

Tabellen viser maksbeløpet som kan bli gjort om til stipend.


Totalt utbetalt Lån Kan bli stipend
Høsten 2016 kr 51 975
kr 31 185 kr 20 790
Våren 2017 kr 51 975 kr 31 185 kr 20 790
Sum for året kr 103 950
kr 62 370  
kr 41 580

Forutsetninger for beløpene i tabellen.

Bor du hjemme?

Bor du hjemme kan du ikke få deler av lånet gjort om til stipend.

Basisstøtte fordelt på utbetalinger

Utbetalinger høst 2016

Beløp

15. August

 kr 20 790

15. September

 kr 7 796,25

15. Oktober

kr 7 796,25

15. November

kr 7 796,25

15. Desember

kr 7 796,25

Sum for hele semesteret

kr 51 975

Utbetalinger vår 2017

Beløp

15. Januar

kr 20 790

15. Februar

kr 7 796,25

15. Mars

kr 7 796,25

15. April

kr 7 796,25

15. Mai

kr 7 796,25

Sum for hele semesteret

kr 51 975

Forutsetninger for beløpene i tabellen

  • Beløpene gjelder dersom du er student og har fått innvilget støtte til fulltidsutdanning (30 studiepoeng per semester).
  • Hele basisstøtten utbetales som lån.
  • Inntil 40 prosent av lånet ditt kan gjøres om til stipend.
  • Blir søknaden din behandlet sent i semesteret, blir den første utbetalingen større.
  • Beløpene over er maksimal basisstøtte. Får du tildelt lån til skolepenger, reisestipend eller forsørgerstipend kommer dette i tillegg.
  • Har du fått innvilget støtte til skolepenger, vil du få det utbetalt sammen med den første utbetalingen hvert semester.
  • Beløpene er basert på at studieåret varer i 10 måneder.
  • Er du gift eller samboer med felles barn, legges din og ektefelle/samboers formue sammen.

Lånet er rentefritt når du er i utdanning

Det blir ikke regnet renter av lånet så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen.

Hvis du er studerer fulltid uten støtte fra oss, må du betale på studielånet ditt. Ønsker du ikke å betale på lånet mens du studerer, må du søke om betalingsutsettelser.

Når du tar utdanning uten støtte fra oss, kan du ha rett til rentefritak (sletting av renter).