Videregående opplæring

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 25.03.2020
Søknadsfristen for undervisningsåret 2019-2020 gikk ut 15. mars. Søknaden for neste skoleår åpner i midten av juni.

Søknaden for neste undervisningsår, som begynner i august, åpner i midten av juni. Du kan søke om stipend når du har fått skoleplass for 2020-2021 og takket ja til den i Vigo.

Unntak

Du kan fremdeles søke om stipend hvis du begynte på et opplegg som startet 1. mars 2020 eller senere. Bruk denne søknaden.

Lærlinger kan fremdeles søke om støtte.