Hva skjer med studielånet hvis jeg skal studere igjen?

Sist oppdatert: 27.12.2019
Hvis du er tilbakebetaler og skal begynne å studere igjen, blir lånet ditt satt rente- og avdragsfritt hvis du får støtte til fulltidsutdanning.

Hva som skjer med det tidligere lånet ditt, kommer an på om du skal studere på fulltid eller deltid og om du får støtte fra Lånekassen eller ikke.

Skal du studere på fulltid?

Får du støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, blir lånet ditt satt rente- og avdragsfritt så lenge du får nytt stipend og/eller lån. Vi regner fulltid som en studiebelastning på 30 studiepoeng eller tilsvarende per semester. Det nye lånet blir lagt til den eksisterende lånesaldoen din. Når du ikke får støtte fra oss lenger, får du tilsendt en ny betalingsplan for hele lånet. Du trenger ikke å søke om å få rente- og avdragsfrihet, det skjer automatisk når du får ny støtte.

Hvis du får støtte til fulltidsutdanning, trenger du ikke betale regninger som har forfall samme måned som semesteret ditt begynner, forutsatt at du har søkt om støtte i god tid.

Skal du studere på deltid?

Har du studielån fra før og får ny støtte til utdanning på deltid, blir ikke lånet satt rente- og avdragsfritt. I slike situasjoner fortsetter du å betale på det gamle studielånet ditt, samtidig som du får ny støtte, men du kan samtidig ha rett til betalingsutsettelser og sletting av renter. Vær oppmerksom på at det er en inntektsgrense for å ha rett til å få slettet renter når du tar utdanning på deltid. Les om sletting av renter ved deltidsutdanning.

Skal du studere uten støtte?

Hvis du studerer uten støtte fra Lånekassen, blir ikke lånet satt rente- og avdragsfritt selv om du er fulltidsstudent. I utgangspunktet må du altså fortsette å betale på lånet ditt. Som student kan du imidlertid ha rett til betalingsutsettelser og sletting av renter for perioden du er i utdanning. Dette må du søke om. Du kan søke om betalingsutsettelse inntil seks måneder framover i tid om gangen. Les mer om betalingsutsettelse. Du bruker ikke av de 36 betalingsutsettelsene du har rett til hvis du får slettet renter for den samme perioden.

Er du student, kan du også søke om å få slettet renter som har løpt på lånet ditt i perioden du er i utdanning. Det er en forutsetning for å få slettet renter på lånet at du ville hatt rett til støtte til utdanningen din dersom du hadde søkt. Les om sletting av renter når du er i utdanning.