Lånekassens styre

Lånekassens styre er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignalene og retningslinjene departementet har gitt.

Styret i Lånekassen 1.1.2019–30.6.2022

Medlem Verv
Seunn Smith-Tønnessen Leder
Dag Arne Kristensen Nestleder
Vegard Iversen Styremedlem
Wenche Jakobsen Styremedlem
Brit Solem Ansattrepresentant
Erik Storø Ansattrepresentant
Torbjørn Tvedt 1. vara
Trine Stangeland 2. vara
Ellen Schei Hakonsen Personlig vara for Solem
Knut Røli Personlig vara for Storø
Signe Margarethe Krüger Birks (EO) Studentrepresentant
Simen Oftedal (NSO) Studentrepresentant
Sebastian Hytten (ANSA) Vara for studentrepresentant
Emily MacPherson (NSO) Vara for studentrepresentant

Elev- og studentrepresentantene er valgt for perioden 15. august 2021 til 14. august 2022.