Høgare og anna utdanning

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 16.03.2019
Søknadsfristen for inneverande undervisningsår gjekk ut 15. mars.

Søknadsfristen for 2018-2019 gjekk ut 15. mars. Søknaden for neste undervisningsår, 2019-2020, opnar i starten av mai.

Unntak
Du kan framleis søkje om støtte dersom du begynte på ei utdanning som starta 1. mars 2018 eller seinare. Bruk denne søknaden.
Lærlingar kan framleis søkje om støtte.
Du kan søkje om støtte til sommarkurs.

Unntak

Du kan framleis søkje om støtte dersom du begynte på ei utdanning som starta 1. mars 2019 eller seinare. Bruk denne søknaden.

Lærlingar kan framleis søkje om støtte.

Du kan søkje om støtte til sommarkurs.

Søknaden for høgare og anna utdanning gjeld for:

  • Høgare utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Vaksenopplæring
  • Vidaregående opplæring utan ungdomsrett (for eksempel dersom du tar opp fag)
  • Grunnskoleopplæring for vaksne
  • Bibelskole

Du kan følgje søknaden din på Dine sider.