Høgare og anna utdanning

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 19.03.2018
Søknadsfristen for inneverande undervisningsår gjekk ut 15. mars.

Søknadsfristen for 2017-2018 gjekk ut 15. mars. Søknaden for neste undervisningsår, 2018-2019, opnar i slutten av april.

Unntak
Du kan framleis søkje om støtte dersom du begynte på ei utdanning som starta 1. mars 2018 eller seinare. Bruk denne søknaden.
Lærlingar kan framleis søkje om støtte.
Du kan søkje om støtte til sommarkurs

Unntak

Du kan framleis søkje om støtte dersom du begynte på ei utdanning som starta 1. mars 2018 eller seinare. Bruk denne søknaden.

Lærlingar kan framleis søkje om støtte.

Du kan søkje om støtte til sommarkurs.

Søknaden for høgare og anna utdanning gjeld for:

  • Høgare utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Vaksenopplæring
  • Vidaregående opplæring utan ungdomsrett (for eksempel dersom du tar opp fag)
  • Grunnskoleopplæring for vaksne
  • Bibelskole

Du kan følgje søknaden din på Dine sider

Ofte stilte spørsmål om søknaden

Har ikkje hybel/leilegheit enno, kva skal eg krysse av for i søknaden?

Du skal krysse av for bortebuar i søknaden, dersom du ikkje skal bu saman med foreldra dine under studia. Det er bustatusen din under sjølve studia som gjeld, ikkje kor du bur på det tidspunktet du søkjer.

Les meir om heime- og bortebuar.

Kva betyr stipend, maksimalt eller avgrensa lån?

I søknaden får du tre val på kva slags type stipend og lån du kan søkje om.

Stipend

Når du søkjer om stipend, blir dette utbetalt som eit lån (omgjeringslån) som seinare kan bli gjort om til stipend. OBS: Bur du heime hos foreldra din (heimebuar) kan du ikkje søkje om stipend, fordi du må vere bortebuar for å ha rett til stipend (omgjeringslån).

Stipend og maksimalt lån

Vel du dette søkjer du om å få maksimalt kva du kan få i studiestøtte. Stipend blir utbetalt som omgjeringslån, som kan gjort om til stipend. Resten av studiestøtta blir utbetalt som eit reint lån.

Stipend og avgrensa lån

Du vel dette om du ønskjer å avgrense kor stort lån du vil ta opp.

Skjermbilde av type støtte du kan søke - høyere utdanning

Korleis signerer eg for studiestøtta?

Du får ein avtale om støtte på Dine sider,  du signerer avtalen på Dine sider. Husk å lese vedtakstbrevet før du signerer.

Les meir om signering.

Når får eg pengane på konto?

Som oftast får du pengane rett etter semesterstart. Har du søkt om studiestøtte etter semesterstart får du pengane så fort vilkåra er oppfylt.

Før vi kan utbetale studiestøtte, må vi få stadfesting frå lærestaden din om at du har opptak til utdanninga du har søkt stønad for og semesteravgifta må vere betalt.

Vi må også ha eit gyldig kontonummer, noko du opplyser om i søknaden eller endrar på Dine sider. Les meir om utbetaling.

På Dine sider kan du sjå om du har oppfylt vilkåra for utbetaling.

Kva er borte- og heimebuar?

Bortebuar betyr at du ikkje bur saman med foreldra dine under studia. Heimebuar betyr at du bur saman med foreldra dine under studia.

Les meir om heime- og bortebuar.

Må eg ha studieplass for å søke?

Ja, for å få støtte fra Lånekassen må utdanninga du tar være offentleg godkjent i Noreg.

Korleis finn eg utdanninga mi i søknaden?

Dersom du går på ein høgskole eller eit universitet, er det ofte slik at utdanningar er samla i meir generelle kategoriar i søknaden vår. Derfor er det ikkje alltid at du finn namnet som lærestaden din brukar på utdanninga di. Alle utdanningar innanfor eit fagområde kan ha felles namn. Du vel fagområde og nivå som passar til den grada du held på med.

Les meir her.