Språkstipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Skal du studere i utlandet på et annet undervisningsspråk enn engelsk, svensk eller dansk, kan du få 22 164 kroner i stipend til et forberedende språkkurs.

Krav til språkkurset

  • Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke.
  • Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden*.
  • Du må være tatt opp til en hovedutdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen.

* Du kan få støtte til språkkurs i Finland og på Island. Vi kan godta at deler av utdanningsprogrammet ditt undervises på engelsk.

Språkstipend også for utveksling (delstudier)

Du kan også få språkstipend når du skal ta en del av utdanningen du er i gang med i Norge, i utlandet. Det stilles samme krav til språkkurset som for gradsstudenter. 

For at du skal få språkstipend når du er på utveksling, må språkkurset komme i tillegg til de studiepoengene du skal ta i utlandet. Du får altså ikke språkstipend dersom du skal ta 30 studiepoeng i utlandet som en del av en norsk grad, og språkkurset inngår som en del av disse 30 studiepoengene.

Slik søker du

Du søker om språkstipendet samtidig som du søker om ordinær støtte. Du må legge ved en bekreftelse på opptak til språkkurset. Start- og sluttdato for kurset og antall undervisningstimer per uke må gå tydelig fram av bekreftelsen. Du må også legge ved en bekreftelse som viser at undervisningsspråket på hovedutdanningen er et annet enn engelsk. 

Stipend til språkkurs fra andre

Får du stipend fra andre enn Lånekassen vil du få mindre i språkstipend.

Du får bare støtte til samme språk én gang

Du kan normalt ikke få støtte til språkkurs til samme språk mer enn én gang. Du får heller ikke språkstipend hvis du får lån og stipend til et lengre språkkurs