Tilleggsstipend

Undervisningsåret 2016–2017 - Sist oppdatert: 11.10.2016
Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 126 160 kroner.

Ved disse utvalgte lærestedene kan vi gi tilleggsstipendet innenfor normert studietid til bachelor-, master og PhD-utdanninger. For å få tilleggsstipend må skolepengene for ett år være høyere enn det vi gir i ordinær støtte til skolepenger. 

For undervisningsåret 2016-2017 utgjør tilleggsstipendet maksimalt 68 216 kroner. Du kan få tilleggsstipend hvis skolepengene er høyere enn 126 160 kroner og lærestedet er omfattet av ordningen. 

Listen over læresteder som omfattes av ordningen med tilleggsstipend blir revidert hvert år. Starter du på en utdanning i undervisningsåret 2016-2017 må utdanningen din være på listen som er gjengitt nedenfor, for at du skal ha rett til tilleggsstipend.

Starte på utdanning i 2017-2018?

Skal du starte på en utdanning i undervisningsåret 2017-2018, er det ikke tilleggsstipendlisten nedenfor som gjelder. Listen som gjelder for deg som skal begynne på en utdanning i 2017-2018 finner du her.

Tilleggsstipendlisten er endret med virkning fra undervisningsåret 2016-2017

Listen over læresteder som gir rett til tilleggsstipend er revidert, og det er store endringer fra og med 2016-2017. Flere læresteder som stod på listen til og med 2015-2016 har falt ut og gir ikke lenger rett til tilleggsstipend fra og høstsemesteret 2016. Hvis søknadsfristen på lærestedet gjorde at du måtte søke om opptak før den nye tilleggsstipendlisten var klar, kan du fortsatt ha rett til tilleggsstipend, selv om lærestedet ikke er med på den nye listen.

Se brev fra Kunnskapsdepartementet om ordningen [pdf].

Studenter som begynner i utdanningen fra og med høsten 2016, vil bli behandlet etter den nye listen. 

Nye kriterier for vurdering av lærestedene

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) utformer listen over læresteder som gir rett til tilleggsstipend. Fra og med 2016-2017 er kvalitetskriteriene i vurderingen av hvilke læresteder som gir rett til tilleggsstipend endret, og baserer seg nå på to ulike internasjonale rangeringer av forskningsuniversiteter. Mer informasjon om vurderingen finner du på SIU sine nettsider.

Ingen egen søknad

Det er ikke nødvendig å sende inn en egen søknad om tilleggsstipend. Dersom du har rett til utdanningsstøtte, har fått opptak til en utdanning som er omfattet av ordningen og betaler mer enn 126 160 kroner  skolepenger per år, vil du få tilleggsstipend.

Undervisningsår under seks måneder

Det kan bli gitt opptil 34 108 kroner i tilleggsstipend dersom undervisningsåret er kortere enn seks måneder.

Delstudium

Du kan også få tilleggsstipend dersom du tar et delstudium, det vil si utdanning i utlandet som er en godkjent del av en utdanning som du har begynt på i Norge. Ved delstudier kan det tildeles tilleggsstipend til de samme lærestedene som for hele gradsstudier.

Læresteder som kan gi rett til tilleggsstipend i 2016-2017

Tilleggsstipend - Australia

Australia
Australian National University
Monash University
University of Melbourne
University of New South Wales
University of Queensland
University of Sydney
University of Western Australia

Tilleggsstipend - Belgia

Belgia
Ghent University
KU Leuven

Tilleggsstipend - Canada

Canada
McGill University
McMaster University
University of Alberta
University of British Columbia
University of Montreal
University of Toronto

Tilleggsstipend - Frankrike

Frankrike
Ecole Normale Superieure - Paris
Paris Sud University (Paris 11)
Pierre and Marie Curie University - Paris 6

Tilleggsstipend - Japan

Japan
Kyoto University
University of Tokyo

Tilleggsstipend - Israel

Israel
Hebrew University of Jerusalem

Tilleggsstipend - Kina

Kina
Peking University
Tsinghua University
University of Hong Kong

Tilleggsstipend - Nederland

Nederland
Erasmus University
Leiden University
Radboud University Nijmegen
University of Amsterdam
University of Groningen
University of Wageningen
Utrecht University
VU University Amsterdam

Tilleggsstipend - Russland

Russland
Moscow State university

Tilleggsstipend - Singapore

Singapore
Nanyang Technological University
National University of Singapore

Tilleggsstipend - Storbritannia

Storbritannia
Imperial College of Science, Technology and Medicine, London
King's College London
London School of Economics and Political Science (LSE)
Queen Mary University of London
University College London
University of Birmingham
University of Bristol
University of Cambridge
University of Edinburgh
University of Exeter
University of Glasgow
University of Leeds
University of Manchester
University of Nottingham
University of Oxford
University of Sheffield
University of Southampton
University of Warwick

Tilleggsstipend - Sveits

Sveits
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)
University of Basel
University of Geneva
University of Zurich

Tilleggsstipend - Sør-Korea

Sør-Korea
Seoul National University

Tilleggsstipend - Tyskland

Tyskland
Heidelberg University
Technical University Munich (TUM)
University of Bonn
University of Freiburg
University of Goettingen
University of Muenster
University of Munich (LMU)
University of Tuebingen

Tilleggsstipend - USA

USA
Boston University
Brown University
California Institute of Technology
Carnegie Mellon University
Case Western Reserve University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Emory University
Georgia Institute of Technology
Harvard University
Johns Hopkins University
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Michigan State University
New York University
Northwestern University
Ohio State University - Columbus
Pennsylvania State University
Princeton University
Purdue University - West Lafayette
Rice University
Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick
Stanford University
Tufts University
University of Arizona
University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of California, Irvine
University of California, Los Angeles
University of California, San Diego
University of California, Santa Barbara
University of California, Santa Cruz
University of Chicago
University of Colorado at Boulder
University of Florida
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Maryland, College Park
University of Massachusetts - Amherst
University of Massachusetts Medical School - Worcester
University of Michigan - Ann Arbor
University of Minnesota, Twin Cities
University of North Carolina at Chapel Hill
University of Pennsylvania
University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus
University of Southern California
University of Texas at Austin
University of Virginia
University of Washington
University of Wisconsin - Madison
Vanderbilt University
Washington University in St. Louis
Yale University

Hva skjer når lærestedet mitt ikke er på tilleggsstipendlisten lenger?

Hvis lærestedet ditt var på tilleggsstipendlisten da du begynte på studiet, har du fortsatt rett til tilleggsstipend i normert tid for utdanningen.

Tilleggsstipendet blir revidert jevnlig

Det er Kunnskapsdepartementet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) som vurderer hvilke læresteder som skal stå på listen for tilleggsstipend.

Forskriftene for tilleggsstipendet blir gitt av Kunnskapsdepartementet, og revideres årlig. Tilleggsstipendlisten ovenfor gjelder for søkere som starter på en utdanning i undervisningsåret 2016-2017. Dersom du planlegger å starte på en utdanning i undervisningsåret 2017-2018, må du vente til oktober 2016 før den neste tilleggsstipendlisten blir publisert - først da vil du kunne vite om du har rett til tilleggsstipend.

De øvrige vilkårene for stipendet kan også bli endret i framtiden. Studenter som har fått stipendet, kan normalt regne med å beholde stipendet i normert studietid, selv om utdanningen faller ut av ordningen med tilleggsstipend.