Utstyrsstipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 27.08.2020
Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 071, 1 611, 2 597 eller 4 412 kroner i stipend per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. 

Søke om utstyrsstipend

Du sender søknad på Dine sider. Dersom du ønsker at vi skal vurdere om du har rett til inntektsavheggig stipend i tillegg, må du oppgi det i søknaden din. 

1071 kr (sats 1) 1611 kr (sats 2)
Studiespesialisering
og påbygning til generell  studiekompetanse
Helse- og oppvekstfag
Salg, service og reiseliv
Naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon


Musikk, dans og drama, unntatt programområde dans

Teknikk og industriell produksjon, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag


2597 kr (sats 3)

4412 kr (sats 4)

Studiespesialisering med toppidrett

Restaurant- og matfag

Elektrofag
Musikk, dans og drama,  programområde dans*
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, unntatt programområde frisør Håndtverk, design og produktutvikling
Teknikk og industriell produksjon, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag

Bygg- og anleggsteknikk


Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, programområde frisør**

 

Naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3

 

Idrettsfag

I en overgangsperiode har elever i Vg2 og Vg3 i følgende programområder rett til utstyrsstipend etter satsene for følgende utdanningsprogram

  • aktivitør regnes som helse- og oppvekstfag
  • transport og logistikk og mediedesign regnes som teknikk og industriell produksjon
  • anleggsgartner regnes som naturbruk
  • medieproduksjon og informasjonsteknologi regnes som informasjonsteknologi og medieproduksjon
* Elever som i studieåret 2020-2021 tar Vg1 musikk, dans og drama (programområde dans), har rett til utstyrsstipend etter sats 1.
**  Elever som i studieåret 2020-2021 tar Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign ( programområde frisør), har rett til utstyrsstipend etter sats 3.

Utbetaling av utstyrsstipend

Du får hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Har du søkt om stipend for bare ett semester (halvt skoleår), får du halve beløpet.

Utdanning i utlandet

Tar du deler av utdanningen i utlandet, får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge. Får du støtte til å ta hele den videregående opplæringen i utlandet, får du et utstyrsstipend på 1 071 kroner per år.

Bytte av utdanningsprogram

Bytter du til en utdanning med høyere stipendsats, kan du få utbetalt differansen. Du må da sende inn en ny søknad til oss.

Disse får ikke utstyrsstipend

Hvis du går på en utdanning som ikke gir rett til lån og stipend i Lånekassen, får du ikke utstyrsstipend. Du må også oppfylle de andre kravene for rett til stipend og lån.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend.

Gå til søknaden

oppvekstfag

Utstyrsstipend til unge asylsøkere

Er du elev under 18 år og søker opphold, kan du få utstyrsstipend. Du har ikke rett til andre stipend eller lån fra Lånekassen.

For å få utstyrsstipend må du ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, og i tillegg oppfylle de generelle vilkårene for stipend og lån.

Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Får du utstyr dekket av fylkeskommunene eller andre offentlige ordninger?

Du kan bare få utstyrsstipend hvis det ikke er dekket av fylkeskommunen eller andre offentlige ordninger. Får du kost og losji dekket av fylkeskommunen/kommunen, kan du likevel få utstyrsstipend.

Du må søke for å få stipend

Har du d-nummer eller fødselsnummer, søker du om stipend på lanekassen.no.

Dersom du ikke har d-nummer eller fødselsnummer, må du sende et brev til Lånekassen der du skriver at du ønsker å søke om utstyrsstipend. Du sender brevet til:
Lånekassen
Postboks 191 Økern
0510 Oslo