Utstyrsstipend

Undervisningsåret 2016–2017 - Sist oppdatert: 18.07.2016
Du kan få 991, 2 195 eller 3 666 kroner i utstyrsstipend, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend.

Søke om utstyrsstipend

Det er en felles søknad for stipend og lån, når du søker om stipend vil vi også sjekke om du har rett til grunnstipend. Gå til søknaden.

991 kroner per skoleår
 2 195 kroner per skoleår  3 666 kroner per skoleår

Studiespesialisering (unntatt
studiespesialisering
med fordypning i formgivningsfag og
studiespesialisering med toppidrett som
"fag fra andre programområder")

Helse- og oppvekstfag

Medier og kommunikasjon

Service og samferdsel

Design og håndverk, programområde
for medieproduksjon

 

Naturbruk

Bygg- og anleggsteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Elektrofag

Musikk, dans og drama

Studiespesialisering med fordypning i
formgivningsfag
og studiespesialisering
med toppidrett som "fag fra andre
programområder"

Kunst, design og arkitektur

Idrettsfag

Design og håndverk, 
unntatt programområde for
medieproduksjon

Restaurant- og matfag

 

 

 

 

 

Utbetaling av utstyrsstipend

Du får hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Har du søkt om stipend for bare ett semester (halvt skoleår), får du halve beløpet.

Utdanning i utlandet

Tar du deler av utdanningen i utlandet, får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge. Får du støtte til å ta hele den videregående opplæringen i utlandet, får du et utstyrsstipend på 967 kroner per år.

Ved bytte av utdanning

Dersom du bytter til en utdanning med høyere stipendsats, kan du få utbetalt differansen. Du må da sende inn en ny søknad til oss.

oppvekstfag