Foreløpig uttalelse om retten til lån og stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
En foreløpig uttalelse om retten til støtte kan fungere som midlertidig dokumentasjon på at du kan få støtte fra Lånekassen når du søker opptak til studier i utlandet.

Foreløpig uttalelse om lån og stipend er en generell beregning av hvor mye du kan få i lån og stipend fra Lånekassen for ett helt studieår, dersom du skal studere i utlandet.

Uttalelsen er gyldig i hele verden, men det er spesielt studenter i USA og Canada som trenger en slik uttalelse.

Dette kan du bruke uttalelsen til

Du kan bruke uttalelsen for eksempel når:

  • du søker om opptak i utlandet
  • du søker om visum
  • du skal skaffe deg bolig dersom utleier ønsker finansiell oversikt
  • lærestedet etterlyser skolepengebetaling av skolepenger før

Husk å søke om lån og stipend på Dine sider

For å få lån og stipend fra Lånekassen må du studere ved et godkjent lærested, og oppfylle alle vilkårene. En foreløpig uttalelse kan ikke erstatte en søknad om lån og stipend. Du må sende inn en søknad om lån og stipend på Dine sider når du har fått opptak ved lærestedet.

Last ned foreløpig uttalelse