Dokumentasjon

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Skal du søke om stipend og lån til utdanning i utlandet for første gang, må du sende inn dokumentasjon. For raskere behandlingstid, bør du sende det inn sammen med søknaden.

Det er lurt å ha dokumentasjonen klar før du søker om lån og stipend. Vi kan nemlig ikke behandle søknaden din før du har sendt inn det du blir bedt om i søknaden.

Hva skal du sende inn?

Når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet for første gang, må du sende inn:

 • Vitnemål fra videregående skole eller annen bekreftelse som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge (kun hvis du skal studere utenfor Norden).
 • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet (unconditional offer).
 • Bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du skal betale i skolepenger (tuition fee).

Når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet, er det et krav om tilknytning til Norge.

Generell studiekompetanse

Du må ha generell studiekompetanse i Norge for å få støtte til utdanning i utlandet. Har du fullført treårig videregående skole i Norge, skal du sende inn kopi av vitnemålet ditt. Har du fullført IB-utdanning og er avgangselev, kan du gi Lånekassen tilgang til dine elektroniske resultater. Er du ikke avgangselev, må du sende inn kopi av Diploma eller Course Results. 

Du kan lese om ulike måter å oppnå generell studiekompetanse på hos Samordna opptak.

Endelig opptaksbrev

Noen læresteder krever at du oppfyller visse faglige vilkår før du får et endelig opptak. Har du opptak uten noen forbehold, har lærestedet gitt deg skoleplassen og krever ikke mer dokumentasjon fra deg. Det er derfor viktig å lese opptaksbrevet du får fra lærestedet nøye.

Har du fått et opptaksbrev med faglige vilkår, må du vente med å søke til du har fått tilsendt et nytt og endelig opptaksbrev fra lærestedet, fordi vi ikke godtar et slikt forbehold.  

Opptaksbrevet må vise

 • navnet ditt
 • hvilken grad du skal ta, for eksempel bachelorgrad
 • at du studerer på fulltid
 • fagretning
 • varighet på studiet med forventet avslutning

Skolepenger

Lån og stipend til skolepenger fra Lånekassen skal kun dekke faktiske skolepenger. Det vil si avgifter som er direkte knyttet til undervisningen. Det er derfor viktig at bekreftelsen du sender inn på hvor mye du skal betale i skolepenger, ikke inneholder andre avgifter. Eksempler på slike avgifter kan være kost og losji.

Hvis du får stipend fra lærestedet eller andre aktører, som skal gå til å dekke skolepenger, må du også dokumentere det. Lånekassen dekker kun det beløpet du selv betaler. Vi godtar ikke utskrift fra nettsider eller e-post.

Slik sender du inn dokumentasjon

 • Direkte i søknaden. Det enkleste er å laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker. Da kan vi raskere begynne å behandle søknaden din. Du får melding i søknaden om hva du skal laste opp.
 • På Dine sider etter at du har søkt. Under «Dine søknader» finner du igjen informasjonen om hva du må laste opp.
 • I posten etter at du har søkt. Da tar du kopi av all dokumentasjonen, og sender den til oss. Merk papirene med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt.

Du trenger ikke «rett kopi»-stempler eller annen type bekreftelse på kopiene du sender oss.