Omgjøring av lån til stipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 31.05.2019
Det er ulike ordninger for omgjøring av lån til stipend, avhengig av hva slags utdanning du får støtte til.

Elever i vanlig videregående skole får ikke gjort om lån til stipend.

To ulike ordninger for omgjøring*

Fra og med undervisningsåret 20192020 er det to ulike ordninger for omgjøring av lån til stipend.

  • én for deg som tar høyere utdanning, for eksempel ved en høgskole eller et universitet. Du får omgjøring når du består studiepoeng underveis i utdanningen, i tillegg til når du består en grad.
  • én for deg som tar annen utdanning, for eksempel ved en fagskole eller en folkehøgskole. Du får omgjøring når du består studiepoeng underveis i utdanningen.

* Omgjøring for undervisningsåret 20182019 følger den tidligere ordningen. Det betyr at du kan få omgjort inntil 40 prosent av basisstøtten dersom du har bestått studiepoengene du fikk støtte til i dette undervisingsåret. Dette gjelder både for deg som har tatt høyere og annen utdanning.

Jeg tar høyere utdanning Jeg tar annen utdanning