Videregående skole for voksne

Hvem har rett til voksenopplæring?

For å ha krav på videregående opplæring som voksenopplæring må du
  • være over 25 år eller fylle 25 år dette året
  • ha fullført grunnskole, men ikke videregående skole, eller
  • ha videregående opplæring fra et annet land, som ikke er godkjent i Norge

Voksenopplæring

Er du elev i videregående skole og har voksenrett, kan du låne inntil 114 870 kroner for hele skoleåret.

Til voksenopplæring kan du få basislån.

Basislån er det alle studenter kan få, og det er navnet på det de fleste kaller studielån. Som elev med voksenrett i voksenopplæring kan du få basislån på inntil 114 870 kroner for hele året, hvis du er fulltidselev.

Skal du betale skolepenger, kan du også få et skolepengelån.

Utdanning på deltid fører til redusert lån

Hvor mye lån og stipend du kan få fra Lånekassen, avhenger av om du tar utdanning på fulltid eller deltid, og når du tar utdanningen. Vi beregner deltidsprosenten din ut fra hvor mange fag du er meldt opp til, og hvor mange årstimer fagene utgjør.

Tar du voksenopplæring og har voksenrett, kan du få støtte til fulltidsutdanning selv om du har fritak fra kroppsøving.

Skolen din kan hjelpe deg med å beregne hvor stor deltidsprosenten din er.

Søknadsfrister

Du må ha en skoleplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Lånet er rentefritt så lenge du får støtte til fulltidsutdanning

Du må starte å betale på lånet når du ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning, og lånet er rentefritt hvis du får støtte til å studere på fulltid.

Gå til søknaden

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Får du barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd,  og det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 51 150 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 102 300 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingen betydning for om du kan få tilleggslån. Men hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 3 922 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om nedsatt funksjonsevne

Er du over 30 år?

Du kan søke om inntil
50 000
i tilleggslån per studieår

Du kan låne inntil 50 000 kroner ekstra i studieåret hvis du tar fulltidsutdanning. Hvis du tar utdanning på deltid, blir det maksimale beløpet du kan låne redusert i forhold til deltidsprosenten din. Du kan låne 100 000 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som for vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger

Aktuelt regelverk