Omgjøring av lån til stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du får utbetalt basislånet fra Lånekassen som lån, men inntil 40 prosent kan gjøres om til stipend.

Dette gjelder ikke for elever i vanlig videregående skole,  de får utbetalt stipend direkte. 

Vilkår for å få gjort om lån til stipend
Du må bo borte.
Du må bestå utdanning.
Du må ha inntekt, formue og trygd under grensene til Lånekassen.
Omgjøring for studiepoeng du tok i 2018 
I juli 2019 starter Lånekassen med å gjøre om lån til stipend for studiepoeng eller utdanning bestått våren eller høsten 2018.. Vi får automatisk opplysninger om inntekt, formue og trygd for alle, og vi får automatisk informasjon om bestått utdanning for de fleste. Hvis du har studert i utlandet, må du selv sende inn eksamensresultatene dine. 
Vi gjør om lån til stipend  etter hvert som vi får inn denne informasjonen. Du kan følge med på Dine sider.
Les om omgjøring av lån til stipend for studiepoeng/utdanning bestått i 2018.

Vilkår for å få gjort om lån til stipend

To ulike ordninger for omgjøring

Fra og med undervisningsåret 20192020 har det vært to ulike ordninger for omgjøring av lån til stipend, avhengig av hva slags utdanning du får lån og stipend til. 

  • Det er én ordning for deg som tar høyere utdanning, for eksempel ved en høgskole eller et universitet. Du får noe omgjøring når du består studiepoeng underveis i utdanningen, og resten når du består en grad.
  • Det er én ordning for deg som tar annen utdanning, for eksempel ved en fagskole eller en folkehøgskole. Du får bare omgjøring når du består studiepoeng underveis i utdanningen.

Jeg tar høyere utdanning Jeg tar annen utdanning