Omgjøring av lån til stipend

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.09.2018
Inntil 40 prosent av basisstøtten din kan bli gjort om til stipend. Omgjøringen skjer automatisk.

Vi gir i utgangspunktet all basisstøtte, penger du skal leve og bo for, som lån. Men du kan få gjort om deler av dette lånet til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine under utdanningen din, har inntekt og formue under grensene og består utdanningen. Den delen av basisstøtten som senere kan gjøres om til stipend, kalles omgjøringslån.

Omgjøringen skjer året etter du fikk støtte

Inntekt og formue er avgjørende for hvor mye av lånet ditt som kan gjøres om til stipend. Derfor må vi vente til vi får opplysninger om inntekt og formue fra skatteetaten, året etter at du fikk støtte.

Vi får opplysningene for 2017 tilsendt fra skatteetaten høsten 2018.

  • Omgjøring for utdanning bestått i 2017 skjer høsten 2018
  • Omgjøring for utdanning bestått i 2018 skjer i 2019

Du får et vedtaksbrev når omgjøringen er gjort, med oversikt over hvor mye av lånet ditt som er gjort om til stipend. Omgjøringen skjer automatisk, men studerer du i utlandet må du selv sende inn resultatene dine.

Mer detaljert informasjon om hvordan omgjøringen fungerer finner du her.

Vilkår for omgjøring av lån til stipend

  • Du kan ikke bo sammen med foreldrene dine. Det er bare borteboere som får omgjøringslån, som er den delen av basisstøtten som kan bli gjort om til stipend.
  • Du må ha inntekt og formue under grensene. For 2018 er inntektsgrensen for studenter som har fått støtte hele året 177 257 kroner. Det er egne grenser for trygdeinntekter.
  • Du må bestå utdanning. For å få full omgjøring av lån til stipend må du bestå utdanningen du har fått støtte til. Du kan få omgjort lån til stipend for utdanningen du har bestått, selv om du ikke har bestått alt du har fått støtte til. 

Skal du avslutte utdanningen din?

At vi må vente på opplysningene om inntekt og formue som kommer høsten året etter at du avsluttet utdanningen din, har spesielt betydning for deg som skal avslutte utdanningen. Du vil nemlig få krav om å betale ned på lånet før den siste omgjøringen er gjort. Du må enten betale regningene fra oss, eller søke om betalingsutsettelse.

Spørsmål og svar om omgjøring

Hva er et omgjøringslån?

Et omgjøringslån er den delen av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend, og tilsvarer 40 prosent av basisstøtten. Du må være borteboer for å få omgjøringslån. Du får informasjon om hvor mye omgjøringslån du har fått i vedtaksbrevet om stipend og lån. Lurer du på hvor mye lån du har fått gjort om til stipend, finner du dette på Dine sider.

Får jeg omgjøring hvis jeg har gått på folkehøgskole?

Ja. Har du gått på folkehøgskole, gjelder de samme reglene som for studenter i høyere utdanning. Derfor kan du få omgjort lån til stipend hvis du oppfyller vilkårene for omgjøring som er nevnt over.

Folkehøgskoler rapporterer som regel inn at kurset er bestått først etter undervisningsåret er over. Da får vi innrapportert at hele kurset er bestått. Hvis du for eksempel går på folkehøgskole i 2018–2019, blir først kurset registrert som bestått sommeren 2019. Det betyr at du må vente til høsten 2020 før du får gjort om lån til stipend.

Får jeg omgjøring hvis jeg ikke har bestått alt?

Ja, du kan få omgjøring for de studiepoengene du har bestått. For å få maksimal omgjøring av lån til stipend, må du bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til.

Hvis du har fått støtte til fulltidsutdanning både i vår- og høstsemesteret i 2017, må du bestå utdanning tilsvarende 60 studiepoeng for å kunne få hele omgjøringslånet ditt gjort om til stipend. Dersom du, for eksempel, bare består 30 studiepoeng, kan du bare få halve omgjøringslånet gjort om til stipend.

Les mer om hvordan eksamensresultater blir brukt til omgjøring.

I noen tilfeller kan du få omgjøring av lån til stipend selv om du ikke har bestått utdanning

Dette gjelder dersom

  • du har fått sykestipend
  • du har fått foreldrestipend
  • du har blitt forsinket på grunn av funksjonshemming
  • du har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon
  • du har hatt praksis i frivillig studentdrevet rettshjelptiltak og derfor har fått fritak for et bestemt antall studiepoeng.

Du kan også få omgjort lån til stipend dersom du har søkt om sykestipend, men fått avslag fordi du får for høye sykepenger fra Nav.

Må jeg sende inn dokumentasjon på at jeg har bestått?

Nei. Lånekassen får automatisk eksamensdata fra læresteder i Norge. Derfor trenger du ikke å sende oss noe for å dokumentere at du har bestått.

Studerer du i utlandet, må du sende inn resultatene til oss fordi vi ikke får resultatene direkte fra utenlandske læresteder.

Har du fått forsørgerstipend eller ekstrastipend?

Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over våre grenser, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.