Søknad om sletting av gjeld ufør

Når kan du søke?

Vent med å søke til du har fått vedtak om uføretrygd.

Dokumentasjon

Som dokumentasjon til søknaden må du sende inn vedtaksbrev fra Nav som viser uføregraden din.

Hvis du mottar barnetillegg for barn over 16 år må du legge ved dokumentasjon fra Nav, forsikringsselskap eller andre som viser hvor mye du får.

Behandlingstid

Når vi har sett på søknaden og sjekket at vi har den nødvendige dokumentasjonen, får du et foreløpig svar fra oss i posten.

Vi kan først ferdigbehandle søknaden din når fastsettingen (likningen) for det året du søkte, er klar.

I mellomtiden sender vi ikke regninger.

Last ned søknaden