Forskrift om utdanningsstøtte

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. april 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)§ 3, § 4, § 5, § 6 og § 7.