Søknadar

Stipend og lån til utdanning

Endre søknad eller melde frå om noko?

Meld frå om endringar

Du kan melde om

 • flytting
 • avbrutt utdanning
 • at du tar fleire eller færre fag/studiepoeng
 • at du vil trekke søknaden din
 • bytta lærestad eller utdanning

Logg inn for å melde frå

Du melder endringen på Dine sider

Utsett rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger som tilsvarar 3 år, og det er ingen bestemte vilkår du må oppfylle for å utsette betalinga. 

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

 • avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken

Ordningar for reduksjon av gjeld

Fast rente

Det er berre mogeleg å søke om, eller avslutte, ein avtale om fast rente i periodane
 • 10. - 17. februar
 • 10. - 17. april
 • 10. - 17. juni
 • 10. - 17. august
 • 10. - 17. oktober
 • 10. - 17. desember

Veileder frister